Novinky ze světa daní a účetnictví 8/2024 (19.–25. 2.)

Vydáno:
0:00
04:47
Vydáno:

Sledujeme za vás: 

  • Finanční správa spustila pilotní projekt pro posuzování výzkumné a vývojové činnosti firem, které uplatňují daňový odpočet. 
  • Povinné datové schránky se nově týkají i dalších profesí, například autorizovaných architektů nebo inženýrů. 
  • Byla podepsána smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Černou Horou
  • Chystá se novela zákona o DPH s účinností od roku 2025. 

Novinky s přidanou hodnotou číslo 8/2024 aneb nejdůležitější aktuality z oblasti daní a účetnictví za týden od 19. do 25. února. Na úvod bychom vás rádi pozvali na Konferenci mezinárodní daňové optimalizace, která se bude konat 15. května. Navazujeme na předchozí 3 úspěšné ročníky konference k transferovým cenám. Předplatitelé produktů Wolters Kluwer a klienti V4Group mají třicetiprocentní slevu.

A nyní se už podívejme na novinky z webů vlády, ministerstev, profesních komor a dalších oficiálních i zpravodajských stránek za uplynulý týden. 

Finanční správa informovala o spuštění pilotního projektu v oblasti posuzování výzkumné a vývojové činnosti, kterou firmy deklarují v rámci daňových odpočtů právě na výzkum a vývoj. V pilotním projektu budou výzkumné a vývojové činnosti posuzovány odborníky z příslušného oboru prostřednictvím technické karty, dotazníku, který by měl pomoci s posouzením mezinárodně platných kritérií pro aktivity spojené s výzkumem a vývojem. Na přípravě dotazníku i následném vyhodnocování pilotního projektu spolupracuje Finanční správa s experty z Technologické agentury a z Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Posouzení činnosti deklarované jako výzkum a vývoj bude možné provést pouze se souhlasem příslušného daňového poplatníka. Pokud se poplatník rozhodne této možnosti využít, jeho odborní pracovníci popíší v technické kartě základní informace o projektu a správce daně požádá Technologickou agenturu o nalezení odborníka pro příslušnou oblast. Ten následně vypracuje hodnotící protokol, který bude důkazním prostředkem v daňovém řízení. 

Následující zpráva se týká povinných profesních datových schránek. Digitální a informační agentura informovala o tom, že povinné datové schránky se nově týkají i dalších profesí, a proto do konce března 2024 zřídí datové schránky autorizovaným architektům, autorizovaným inženýrům, autorizovaným technikům a úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům, a to na základě údajů poskytnutých od profesních komor. Česká pošta následně rozešle dopisy s přístupovými údaji, případně je zašle do datové schránky fyzické osoby. 

Jako další si uveďme předsednictví ve skupině pro mezinárodní spolupráci v boji proti podvodům. Generální finanční ředitelství získalo prestižní předsednictví ve skupině pro pokročilou mezinárodní správní spolupráci ustanovené pod Evropskou komisí. Jejím cílem je zefektivňovat postupy správců daně v jednotlivých státech Evropské unie při společných či souběžných kontrolách, stejně jako při přítomnosti ve správních prostorách a na správních šetřeních ve státech Evropské unie. Pokročilé nástroje spolupráce jsou klíčové v boji s krácením daní a daňovými úniky. Díky mezinárodní spolupráci se v roce 2023 podařilo v České republice doměřit zkrácenou daň ve výši 1,36 mil EUR. 

A jaká nová smlouva byla uzavřená v rámci zamezení dvojího zdanění? Ministerstvo financí informovalo o podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, k němuž došlo 20. února 2024. V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost a k jejímu následnému praktickému provádění. Poté přestane platit původní smlouva se Srbskem a Černou Horou z 11. listopadu 2004. 

Dále bychom vás rádi informovali o novém systému PoUS pro důkazy o statusu zboží Unie. Dne 1. března 2024 bude spuštěn nový transevropský systém pro uchovávání, správu a vyhledávání důkazů o celním statusu zboží Unie a celních manifestů. Zkratka PoUS znamená Proof Of Union States. Informovala o tom Celní správa, která se k systému stejně jako všechny ostatní členské státy Unie, připojí k datu jeho uvedení do provozu, tedy 1. března 2024. Hospodářské subjekty budou povinně používat tento systém k podávání žádostí o potvrzení důkazu o statusu zboží Unie a žádostí o registraci důkazu v případě schválených vydavatelů a dále ke správě používání důkazu po jeho předložení příslušnému celnímu úřadu. Žádost o přístup do systému se podává prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách Celní správy. 

Následující zpráva je z Ministerstva průmyslu a obchodu představilo dokument Zero Carbon Roadmap neboli Cesta ke klimaticky neutrálním budovám v České republice. Je výsledkem spolupráce mezi Českou radou pro šetrné budovy, Univerzitním centrem energeticky efektivních budov a EnviTrail. Materiál poskytuje komplexní analýzu a návrhy na dekarbonizaci českého stavebnictví a sektoru budov. Dokument shrnuje stávající stav českého stavebnictví v kontextu emisí a prezentuje možné scénáře vedoucí ke klimaticky neutrálnímu fondu budov do roku 2050. 

To by bylo z veřejných novinek vše. Nezapomeňte si poslechnout aktuální podcasty. V oblasti účetnictví se Jana Snopková a Vladimíra Přibylová ze společnosti GRANTEX accounting věnují Intepretaci Národní účetní rady týkající se poskytnutých a přijatých záloh v cizí měně. Podívejte se také do aplikace DAUČ, kde naleznete mimo jiné rozsáhlého průvodce daňovým přiznáním za rok 2023. 

Další informace se již do tohoto podcastu nevejdou. Děkujeme za vaši pozornost a budeme se těšit u dalších novinek s přidanou hodnotou. Na slyšenou za týden.