Trestné činy a tresty

Počet vyhledaných dokumentů: 10
Počet vyhledaných dokumentů: 10
  • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 04:14

Ministerstvo spravedlnosti má v plánu představit ambiciózní návrh reformy trestní práva. Cílem je zmínit represi a posílit restorativní justici a zásadu oportunity v trestním řízení. Součástí návrhu je snaha o částečnou dekriminalizaci a depenalizaci ...

  • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 04:55

Evropská komise se rozhodla klást mnohem větší důraz na boj proti nelegální migraci. Za tím účelem představila dva legislativní návrhy, které mají pomoci v boji proti převaděčství. Součástí navrženého balíčku je třeba harmonizace trestních sazeb nebo ...

  • Novelizace
Vydáno: 19. 11. 2023 Délka: 5:11

S rozvojem internetu jde ruku v ruce i nárůst počtu nenávistných projevů. Ve společnosti proto roste politická poptávka po důslednější kriminalizaci verbálních deliktů. Měli bychom se tímto směrem vydat? Nebo je na místě uvažovat spíše o dekriminaliz ...

  • Novelizace
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 5:01

Ministerstvo spravedlnosti v současné době pracuje na redefinici skutkové podstaty trestného činu znásilnění. Ta nynější totiž není dostatečná, jelikož neposkytuje ochranu všem obětem. Nově by skutková podstata neměla být založena na použití síly, al ...

  • Evropské právo
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 5:08

Evropská komise představila návrh směrnice, která definuje trestný čin spočívající v porušování tzv. omezujících opatření Unie. Pokud bude návrh schválen, členské státy budou mít na implementaci nových pravidel jen šest měsíců. Nyní se na znění směrn ...

  • Novelizace
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 4:49

Česká republika má v přepočtu na obyvatele čtvrtý nejvyšší počet vězňů z celé Evropské unie. Odborníci na trestní právo proto navrhli několik legislativních změn, které by mohly do budoucna počet vězněných osob v Česku snížit. O jaké změny se jedná? ...

  • Evropské právo
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 5:24

Od června roku 2021 funguje na evropské úrovni zcela nový orgán – Úřad evropského veřejného žalobce. Jeho úkolem je vyšetřovat a trestně stíhat trestné činy, které poškozují finanční zájmy EU. Na hodnocení jeho efektivity je ještě brzy. Aktuální výro ...

  • Evropské právo
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 4:45

Na ruskou válečnou agresi na Ukrajině reagovala Evropská unie mimo jiné uvalením řady sankcí. Úroveň jejich vymáhání se ale v jednotlivých členských zemích liší. Rada proto přijala rozhodnutí, díky kterému se porušování unijních sankcí stane v celé E ...

  • Novelizace
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 5:36

Evropská komise hodlá zaujmout tvrdší postoj proti zneužívání dětí na internetu. Za tímto účelem představila legislativní návrh, který je podle kritiků značně kontroverzní. Bojovat proti této závažné kriminalitě je určitě správné. Nezachází však Komi ...

  • Novelizace
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 6:50

Jak zamezit šíření teroristického obsahu online? Evropské státy se rozhodly jít cestou přísné regulace. V České republice proto vzniká zákon, podle kterého bude mít policie pravomoc nařídit odstranění takového obsahu z internetu. A poskytovatelé inte ...