Osvobození od DPH

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:02

Jak uvádí § 69 zákona o DPH, od daně je osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží. Rovněž je osvobozeno poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží za podmínky, že je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Vý ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 13:01

V rámci podnikatelské činnosti se podnikatelé a obchodní společnosti mohou dostat do situace, ve které zahraniční osoby z jiného členského státu budou poptávat zboží či služby těchto tuzemských plátců DPH. Vyvstává tak otázka, zda poptávané plnění bu ...

  • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 7:52

V březnu vyšlo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C 239/22 État Belge and Promo 54, týkající se aplikace osvobození prodeje přestavěné budovy. Všechny diskuze nad tím, jaké závěry vlastně rozhodnutí přineslo, končí povzdechem „těžko říct ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 13. 4. 2022 Délka: 4:47

Zákon o DPH uvádí v § 56a, že pronájem nemovitých věcí je osvobozen od daně vyjma pronájmu prostorů a míst k parkování vozidel. Zde pak vyvstává otázka, zda se osvobození vztahuje i na garáže a případně i garážová stání. A pokud ano, tak konkrétně v  ...