Majetek, odpisy, rezervy

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
  • Novelizace
Vydáno: 17. 1. 2024 Délka: 08:35

Podívejme se na aktuální podporu rozvoje elektromobility v České republice. Co je jejím předmětem? Jaké subjekty ji mohou čerpat a za jakých podmínek? A jaká omezení souvisí s příslušným dotačním procesem?