Počet vyhledaných dokumentů: 73
Počet vyhledaných dokumentů: 73
 • Judikatura
Vydáno: 14. 5. 2024 Délka: 09:36

Smluvní pokuty jsou běžným utvrzovacím nástrojem smluvních vztahů. I přes to však, otázka přiměřenosti smluvní pokuty je často předmětem sporů a právních úvah. Pojďme se v dnešním podcastu společně podívat na to, jak se k otázce přiměřenosti smluvní ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 5. 2024 Délka: 10:16

Neveřejné účelové komunikace jsou jedním ze dvou typů účelových komunikací regulovaných zákonem o pozemních komunikacích. Jejich užívání je palčivým tématem v právní sféře, vyvolávající rozpory mezi vlastníky a provozovateli uzavřených areálů. V podc ...

 • Judikatura
Vydáno: 13. 5. 2024 Délka: 09:38

Ústavní soud v posledních dnech zamítl návrh Okresního soudu ve Vyškově na zrušení části občanského zákoníku týkající se odškodňování nemajetkové újmy na zdraví. Příčinou této snahy byla metodika odškodňování z pera Nejvyššího soudu, která obecným so ...

 • Výklad praxe

V dnešním podcastu Vám nastíníme, jak lze ve společnosti s ručením omezeným vyplácet zálohy na podíl na zisku.

 • Evropské právo
Vydáno: 19. 4. 2024 Délka: 09:18

Evropský parlament dne 13. března 2024 schválil návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci, takzvaný Akt o umělé inteligenci. K završení evropského legislativního procesu je ještě zapo ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 05:49

V souvislosti s novým stavebním zákonem se od počátku hovořilo o principu jednoho razítka. Tento princip má vyjádřit myšlenku, že aby bylo možné stavbu realizovat, stačí k tomu stavebníkovi pouze jedno „razítko“ stavebního úřadu. O tom, zda se to nov ...

 • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 04:14

Ministerstvo spravedlnosti má v plánu představit ambiciózní návrh reformy trestní práva. Cílem je zmínit represi a posílit restorativní justici a zásadu oportunity v trestním řízení. Součástí návrhu je snaha o částečnou dekriminalizaci a depenalizaci ...

 • Judikatura
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 08:16

Uzavření smlouvy mezi účastníky, kteří nejsou fyzicky přítomni ve stejném prostoru je běžnou každodenní realitou. Občanský zákoník tyto situace reguluje prostřednictvím ustanovení o právním jednání vůči nepřítomné osobě. Byť se tedy z právního hledis ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 08:23

Účelové komunikace ve většině případů tvoří jedinou přístupovou cestu k nemovitostem. Rodinným domům, zahrádkářským koloniím, chatovým osadám nebo i garážím. Jsou tedy často i předmětem čilého dopravního ruchu. Co ale dělat v případech, kdy takové ko ...

 • Novelizace
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:28

Nový stavební zákon byl přijat s cílem urychlit povolovací procesy při povolování staveb. Po letech příprav byl nový stavební zákon přijat v roce 2021 a zásadně změněn v roce 2023. Přestože z počátku nepanovala shoda na systému a struktuře stavebních ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:23

Soudní dvůr Evropské unie zveřejnil své vůbec první rozhodnutí, které se týká činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce. Unijní soudci se v něm jasně postavili za zjednodušení přeshraničního vyšetřování v EU. Jedná se o další významné prohloubení e ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 10:46

Předsmluvní fáze neboli vyjednávání o obsahu smlouvy je běžnou součástí nejen obchodních, ale často i jiných běžných smluv každodenního života. Tato jednání jsou plně režii potenciálních smluvních stran. Některé výjimečné situace však občanský zákoní ...

 • Evropské právo
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 04:21

Europol nedávno zveřejnil netradiční analýzu týkající se kvantových technologií a jejich vlivu na trestní právo. Kvantové počítače přinášejí zcela nové možnosti v oblastech jako je šifrování, komunikace nebo forenzní analýzy. Zpráva ale varuje i před ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:29

Nový stavební zákon sebou přinesl celou řadu změn. Pro jeho správný výklad je nezbytná znalost jím užívané terminologie. Základním pojmem je pojem stavba. Je definice stavby totožná oproti předchozí právní úpravě? Jak nová právní úprava nahlíží na ka ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:57

S ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je problematika připojování jednou z nejožehavějších. Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje připojování pozemních komunikací navzájem prostřednictvím křižovatek a připojování sousedních nem ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 04:55

Evropská komise se rozhodla klást mnohem větší důraz na boj proti nelegální migraci. Za tím účelem představila dva legislativní návrhy, které mají pomoci v boji proti převaděčství. Součástí navrženého balíčku je třeba harmonizace trestních sazeb nebo ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 08:06

Nový stavební zákon představuje zásadní legislativní krok, jehož cílem je modernizovat a zefektivnit procesy spojené s výstavbou. Jeho implementace do praxe však vyvolává určité zmatky a otázky ohledně tzv. dělené účinnosti tohoto zákona. Pojďme se t ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:58

Chodníkové škody jsou dalším zimním fenoménem pozemních komunikací. Velmi častým typem úrazu jsou pády na zledovatělém chodníku. Právních aspektů spojených s úspěšnou kompenzací vzniklé újmy je v těchto případech celá řada. Na jeden se však často zap ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 11:08

Zimní období je v případě pozemních komunikací nerozlučně spjato s tzv. poruchami vozovky. Mezi nejběžnější poruchy se bezesporu řadí výtluky a výmoly. Ty jsou zároveň častou příčinou vzniku škody na vozidlech. Mimo ně ovšem existuje spoustu jiných n ...

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí se zákonným postupem rozdělování zisku ve společnosti s ručenímomezeným a s předpoklady pro jeho výplatu společníkům.