Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
  • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 08:19

Pokud správní soudy nařizují (mimo jiné při přezkumu daňových rozhodnutí) ústní jednání, musík tomuto jednání účastníky řízení předvolat. Účastníkům by měl být poskytnut čas k přípravě najednání přiměřený povaze věci, podle soudního řádu správního al ...

Vydáno: 19. 1. 2024 Délka: 07:46

Podle § 148 odst. 5 daňového řádu se desetiletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně neprodlužuje. Změní na tom něco ustanovení § 41 soudního řádu správního, podle kterého tato lhůta po dobu řízení před správním soudem neběží? A jak to bylo ještě za ...

  • Judikatura
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 10:24

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022, čj.: 3 Afs 8/2020-41, v němž se dozvíme, zda může mít vliv na běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně, když správce daně vykonává vyhledávací činnost p ...