Vyměření a placení daně

Počet vyhledaných dokumentů: 15
Počet vyhledaných dokumentů: 15
 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 09:14

Rozsudek krajského soudu, číslo jednací 51 Af 12/2023-68 se zabývá otázkou, zda je v důsledku chybného vyplnění elektronického průvodního dokladu, takzvaného „e-AD“, možné zboží v tomto dokladu omylem neuvedené považovat za uvolněné do volného daňové ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 11:16

Komentář k usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 13. února 2024, čj.: 8 Afs 296/2020-133 Toto usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se zabývá tím, zda správce daně má při stanovení daně na základě daňové kontroly z ...

 • Judikatura
Vydáno: 2. 4. 2024 Délka: 06:27

Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře. Toto pravidlo, uvedené v článku 203 evropské směrnice o DPH, je v posledních letech zdrojem mnoha překvapení. Jediné, co je snad jasné a neměnné, je fakt, že pokud ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 09:10

Finanční správa dlouhá léta zastává výklad, že dodatečné daňové přiznání na daň nižší je potřeba podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil důvody pro podání dodatečného daňového přiznání. Pokud daňový subjekt tut ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 11:39

Správce daně doměřil Krkonošským papírnám daň z příjmů právnických osob z důvodu zneužití práva, ke kterému mělo dojít účelovou emisí a následným úpisem tak zvaných korunových dluhopisů. Jak tuto otázku posoudily správní soudy se dozvíme v tomto podc ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:54

Dvojice rozhodnutí Soudního dvora ve věcech C-612/21 Gmina O. a C-616/21 Gmina L., které se týkají otázky výkonu ekonomické činnosti, posunula laťku opět o něco výš nevyzpytatelnosti pravidel celého evropského systému DPH. Jde o případy, ve kterých s ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 9:44

Obec Řepov vydala obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou zvýšila daň z nemovitých věcí pouze selektivně vybraným pozemkům některých podnikatelských subjektů. Je takové jednání obce diskriminační? P ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 9:50

V tomto příspěvku se vrátíme k podvodu na DPH – tentokrát se na něj podíváme z pohledu toho, co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH, respektive aby s takovým doměrkem obstál v soudním přezkumu.

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:54

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, číslo jednací 3 Afs 14/2021-63 o tom, jak správce daně a soudy posoudily situaci, kdy se v obchodním řetězci stal podvod na DPH a daňový subjekt tvrdil, že o ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 7:25

Není snad v poslední době judikát, který by se nedotknul základních principů DPH a který by je rovnou neobrátil vzhůru nohama. Řada tentokrát došla na pravidlo, podle něhož osoba, která nesprávně uvede daň na faktuře, musí tuto částku odvést správci ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 12. 2022 Délka: 6:54

S poskytováním různých benefitů zdarma v rámci motivačních zaměstnaneckých programů se dnes setkáme v každé větší firmě. Často si zaměstnanec může volit z celé řady benefitů a vytvořit si menu, které odpovídá jeho zájmům. Měsíčně tak zaměstnanci moho ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 11. 2022 Délka: 7:18

V pár týdnu starém rozhodnutí C-250/21 Soudní dvůr prozradil poměrně zajímavé obchodní tajemství. Prý lze poskytovat faktoringové služby, které jsou běžně zdanitelné, a přitom neodvádět DPH. Ačkoli poskytovatel takových služeb současně nemá nárok na ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 12:26

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, v jakém rozsahu zaměstnanci daňového subjektu vykonali práci, a dále o neurčitost vyplacené mzdy. Daňový subjekt byl vyzván k prokázání této skutečnosti, ...

 • Judikatura
Vydáno: 18. 8. 2022 Délka: 12:32

V praxi se běžně setkáváme s tím, že při daňové kontrole daně z příjmů a daně z přidané hodnoty správce daně zpravidla určitý náklad posoudí shodně – buď uzná, že se jedná o daňově uznatelný náklad z pohledu daně z příjmů a že odpočet DPH byl oprávně ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 7. 2021 Délka: 8:21

Nevěřili byste, co vše si zákonodárci a finanční správy v různých členských státech dokáží vymyslet, jen aby vytáhly z chudáků poplatníků více peněz. Občas jsou jako biřici, kteří chudáka Honzu na vojnu vezmou, a ještě si za to od něj nechají zaplati ...