Personalistika

Počet vyhledaných dokumentů: 41
Počet vyhledaných dokumentů: 41
 • Výklad praxe
Vydáno: 30. 4. 2024 Délka: 10:12

Poměrně častý sklon přičítat druhým negativní vlastnosti, které ve skutečnosti nemají, nebo je dokonce obviňovat z jednání, kterého se nedopustili, patří k takzvaným obranným mechanismům našeho ego. Kdy a proč k tomuto sklonu dochází?

 • Výklad praxe
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 10:36

Špatná, především nesrozumitelná komunikace může vznikat v důsledku nedokonalých komunikačních schopností, někdy i určitého komunikačního zlozvyku, který si zcela neuvědomujeme. Někdy tak může jít skutečně o drobnost, například nešťastný neverbální p ...

 • Novelizace

V oblasti zaměstnaneckého stravování došlo v posledních letech k zásadním daňovým změnám. V rámci těchto změn přibyly nové formy příspěvků na stravování a změnila se také daňově optimální hodnota příspěvku na stravování. Společně si projdeme, jaké js ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:01

Chcete co nejrychleji, a pokud možno i nejvěrněji poznat druhé, například proto, abyste se v nich nezklamali či nevěřili jim více, než je zdrávo? Pak zapomeňte na nejrůznější složité rozbory jejich osobnosti a sledujte, jak se skutečně a každodenně c ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:38

Jak dobře známo, ani nejdokonalejší nastavení zrcátek u auta nedokáže zabránit tomu, že část prostoru na silnici kolem sebe nevidíme. Jde o „mrtvý úhel“ či „slepé místo“ našeho vidění. Se slepými místy se však občas potýkáme i při svém uvažování. Jde ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 5:20

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět. Tak či tak, stal se úraz, a co teď?

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 10:02

Naše mysl občas potřebuje přestávku, uvolnění a klid. Ideálním nástrojem, jak toho dosáhnout, je meditování. Je prostředkem, jak čelit stresu a úzkosti, i cestou, jak podporovat svou schopnost soustředění, sebeovládání i lepšího poznání sebe sama. Pr ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 9:43

Odkládáním trpí většina z nás, a většina z nás se ho snaží zbavit. Rozdíl mezi těmi, kterým se to podaří a kterým ne, nesouvisí přitom jen se silou jejich vůle. Ještě důležitější bývá schopnost osvojit si jednoduché metody, jejichž pomocí lze tento z ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 5:44

Hodnocení rizik je klíčovým a preventivním nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Ustanovení týkající se hodnocení rizik se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné. ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:37

Na trhu je k dispozici široká škála osobních ochranných prostředků, neboli OOPP, a vybrat si mezi nimi ten správný není jednoduché. Při nakupování OOPP se pak často volí podle ceny. V případě této volby ne vždy jsou poskytovány ty správné OOPP, přiče ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 10:44

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme z pohledu psychologie ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Te ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 11:02

Výzkumy ukazují, že většina lidí je přesvědčena, že jsou chytřejší než druzí. Řada z nich se v tom pochopitelně mýlí. Osob, chytřejších než ostatní, je totiž vždy jen zhruba polovina. Jsou však i lidé, kteří svou inteligenci podceňují. Jak poznat, že ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 10:58

Máte pocit, že ve svém zaměstnání nebo kariéře nepostupujete tak, jak byste si představovali, a není vám zcela jasné proč? Pak příčinou mohou být určitá mylná přesvědčení, kterých se držíte a která vám v postupu či dlouhodobějším úspěchu zbytečně brá ...

 • Novelizace

Ve druhém díle naší letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, se zaměříme na to, kdo je povinným subjektem a kdo je příslušnou osobou.

 • Novelizace

V tomto, v pořadí již třetím a také posledním díle letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, si popíšeme životní cyklus oznámení.

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 9:47

Jako by nestačilo, že nás občas klamou druzí, klameme čas od času i sami sebe. Někdy o tom nevíme, někdy to tušíme, někdy nám to může tak trochu pomoci, častěji nám to však spíše škodí. Jaké jsou nejobvyklejší situace, kdy k tomu dochází?

 • Novelizace

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a my Vám ho postupně představíme v letní sérii podcastů. V prvním díle této série se zaměříme na to, kdo je oznamovatel a čeho se oznámení mohou týkat.

 • Výklad praxe
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 11:02

Snažíme-li se změnit chování svých blízkých, například proto, že jsme přesvědčeni, že jim určité chování škodí, vysvětlujeme jim zpravidla nejrůznější rizika, která jim v jeho důsledku hrozí. Naše snaha, zdánlivě přirozená, nebývá však často příliš ú ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 11:11

Zdaleka nejlepší investicí, kterou můžeme ve finančně nejistých dobách podniknout, je investice do sebe sama. Tedy do vlastních schopností, především těch, ve kterých již nyní vynikáme, ale i těch, jejichž získáním se staneme všestrannější. Investova ...