Psychologie v práci

Počet vyhledaných dokumentů: 22
Počet vyhledaných dokumentů: 22
 • Výklad praxe
Vydáno: 30. 4. 2024 Délka: 10:12

Poměrně častý sklon přičítat druhým negativní vlastnosti, které ve skutečnosti nemají, nebo je dokonce obviňovat z jednání, kterého se nedopustili, patří k takzvaným obranným mechanismům našeho ego. Kdy a proč k tomuto sklonu dochází?

 • Výklad praxe
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 10:36

Špatná, především nesrozumitelná komunikace může vznikat v důsledku nedokonalých komunikačních schopností, někdy i určitého komunikačního zlozvyku, který si zcela neuvědomujeme. Někdy tak může jít skutečně o drobnost, například nešťastný neverbální p ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:01

Chcete co nejrychleji, a pokud možno i nejvěrněji poznat druhé, například proto, abyste se v nich nezklamali či nevěřili jim více, než je zdrávo? Pak zapomeňte na nejrůznější složité rozbory jejich osobnosti a sledujte, jak se skutečně a každodenně c ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:38

Jak dobře známo, ani nejdokonalejší nastavení zrcátek u auta nedokáže zabránit tomu, že část prostoru na silnici kolem sebe nevidíme. Jde o „mrtvý úhel“ či „slepé místo“ našeho vidění. Se slepými místy se však občas potýkáme i při svém uvažování. Jde ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 10:02

Naše mysl občas potřebuje přestávku, uvolnění a klid. Ideálním nástrojem, jak toho dosáhnout, je meditování. Je prostředkem, jak čelit stresu a úzkosti, i cestou, jak podporovat svou schopnost soustředění, sebeovládání i lepšího poznání sebe sama. Pr ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 9:43

Odkládáním trpí většina z nás, a většina z nás se ho snaží zbavit. Rozdíl mezi těmi, kterým se to podaří a kterým ne, nesouvisí přitom jen se silou jejich vůle. Ještě důležitější bývá schopnost osvojit si jednoduché metody, jejichž pomocí lze tento z ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 10:44

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme z pohledu psychologie ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Te ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 11:02

Výzkumy ukazují, že většina lidí je přesvědčena, že jsou chytřejší než druzí. Řada z nich se v tom pochopitelně mýlí. Osob, chytřejších než ostatní, je totiž vždy jen zhruba polovina. Jsou však i lidé, kteří svou inteligenci podceňují. Jak poznat, že ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 10:58

Máte pocit, že ve svém zaměstnání nebo kariéře nepostupujete tak, jak byste si představovali, a není vám zcela jasné proč? Pak příčinou mohou být určitá mylná přesvědčení, kterých se držíte a která vám v postupu či dlouhodobějším úspěchu zbytečně brá ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 9:47

Jako by nestačilo, že nás občas klamou druzí, klameme čas od času i sami sebe. Někdy o tom nevíme, někdy to tušíme, někdy nám to může tak trochu pomoci, častěji nám to však spíše škodí. Jaké jsou nejobvyklejší situace, kdy k tomu dochází?

 • Výklad praxe
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 11:02

Snažíme-li se změnit chování svých blízkých, například proto, že jsme přesvědčeni, že jim určité chování škodí, vysvětlujeme jim zpravidla nejrůznější rizika, která jim v jeho důsledku hrozí. Naše snaha, zdánlivě přirozená, nebývá však často příliš ú ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 11:11

Zdaleka nejlepší investicí, kterou můžeme ve finančně nejistých dobách podniknout, je investice do sebe sama. Tedy do vlastních schopností, především těch, ve kterých již nyní vynikáme, ale i těch, jejichž získáním se staneme všestrannější. Investova ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 10:19

Způsob, kterým reagujeme, uvažujeme a jednáme i v jakých situacích se cítíme lépe či hůře, závisí na našich osobnostních vlastnostech a charakterových rysech. Ty prvé jsou převážně vrozené, ty druhé jsou plodem naší výchovy, prostředí či kultury, ve ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 27. 3. 2023 Délka: 10:32

Zvyklostí beroucích nám čas, který postrádáme jinde, je nepřeberné množství. Některé jsou známé a dobře viditelné, například brouzdání po internetu a sociálních sítích, či vedení sáhodlouhých hovorů včetně těch telefonních. Méně zřetelné bývají „zást ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 8:42

Čtení myšlenek je kritickou společenskou dovedností, možná nejdůležitější sociální dovedností vůbec. Je důležité pro pochopení smyslu chování druhých i rozhodování o našich vlastních krocích. Umožňuje nám lépe spolupracovat i vyjednávat, poznat, komu ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 8:15

Kritické uvažování je důležité. Brání sklonu podléhat prvnímu dojmu, důvěřovat obecnému mínění, přebírat tradované názory, které se nezakládají na pravdě, či odmítat odlišný úhel pohledu na věc. Této schopnosti, či spíše možná zvyklosti, se navíc lze ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 9:20

Sympatie, ale i nelibost druhých, lze často získat poměrně rychle. Mnohdy k tomu dochází dokonce jen krátce poté, co jsme se s nimi poprvé viděli nebo sešli. Obliba i odpor vzniká totiž často na základě několika jednoduchých projevů či zvyků, jejichž ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 9:02

Dokážete rozpoznat osoby, které o určité věci něco vědí? Nebo dopřáváte sluchu i těm, kteří v rozporu s tím, co o sobě tvrdí, o věcech vědí jen velmi málo, nebo vůbec nic? Nejsme-li zvyklí věřit komukoli, a snažíme se naopak dobrat se věcem na kloub, ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 7:43

Na určitou míru nejistotu býváme zvyklí. V životě je totiž většinou jednou z mála jistot, se kterou se setkáváme. Výrazná nejistota, například ta, kterou nese současnost, však bývá stresující. Naše mozky vnímají totiž silnější nejistotu téměř automat ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 7:40

Podniky se liší svou kulturou, tedy svými zvyklostmi a tradicemi. Její důležitou součástí jsou vztahy mezi jejich zaměstnanci a jejich nadřízenými i způsob, kterým jejich vedení se svými pracovníky jedná. Jednou z charakteristických podnikových kultu ...