Akciová společnost

Počet vyhledaných dokumentů: 9
Počet vyhledaných dokumentů: 9
  • Judikatura
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 10:21

V zákoně o obchodních korporacích existují ustanovení, která zvou ke sporu. Ustanovení, která nabízejí příležitost nasadit si rukavice a porvat se v ringu soudní síně. Takovým ustanovením je i § 89 zákona o obchodních korporacích.

  • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 11:11

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Akcionáři akciových společností a společníci společností s ručením omezeným se hrozně rádi překvapují na valných hromadách. Nejinak tomu bude i v dnešním podcastu.

  • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 9:58

Nedávný podcast o malém akcionářském překvapení popisoval případ, kdy kvalifikovaný akcionář doručil společnosti žádost o doplnění pořadu valné hromady jen několik dnů před jejím konáním, aby tím překvapil menšinového akcionáře až na valné hromadě. V ...

  • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 7:52

Nespokojenost akcionáře s odměňováním členů orgánů ve „své“ akciové společnosti.

  • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na základní předpoklady a nezbytné kroky pro zápis založené kapitálové obchodní společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, do obchodního rejstříku.

  • Výklad praxe

V tomto podcastu jsme se zaměřili na podmínky, za nichž může soud diskvalifikovat člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce, jakož i na důsledky takového soudního rozhodnutí.

  • Judikatura
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 10:19

Kdy je záležitost navržená kvalifikovaným akcionářem účinně zařazena na pořad valné hromady? Je již doručením žádosti navržená záležitost na pořad valné hromady doplněna a lze o ní hlasovat? Anebo je třeba, aby představenstvo o doplnění pořadu valné ...

  • Novelizace

V tomto podcastu Vám představíme další ze změn, které přináší aktuálně schvalovaná novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů. V návaznosti na úpravu předpokladů výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací, kterou jsme Vám b ...

  • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2022 Délka: 10.:24

V tomto podcastu se budeme zabývat otázkou, jaký vliv má neúčast akcionáře na valné hromadě na jeho právo obdržet od společnosti vysvětlení, tj. obdržet informace, které se týkají společnosti. Jinými slovy: Je společnost povinna požadované vysvětlení ...