EY Law advokátní kancelář, s.r.o.

Počet vyhledaných dokumentů: 84
Počet vyhledaných dokumentů: 84
 • Výklad praxe

V dnešním podcastu Vám nastíníme, jak lze ve společnosti s ručením omezeným vyplácet zálohy na podíl na zisku.

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí se zákonným postupem rozdělování zisku ve společnosti s ručenímomezeným a s předpoklady pro jeho výplatu společníkům.

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí s příplatkovou povinností společníka společnosti s ručením omezeným a nastíní také problematiku dobrovolných příplatků.

 • Novelizace

V pracovněprávních vztazích dlouhodobě platilo, že důležité dokumenty se uzavírají a podepisují pouze v papírové podobě. Ačkoli zákoník práce už dříve umožňoval tyto dokumenty uzavírat elektronicky, zákonné podmínky byly prakticky nesplnitelné. S roz ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Výklad praxe

Tento podcast Vám představí společnickou žalobu a její účel. Podíváme se především na to, kdo ji podává a z jakých důvodů. Podat společnickou žalobu označovanou také jako žaloba derivativní či actio pro socio, je oprávněn každý společník SRO. Jejím p ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Od 1. října 2023 se už tak dlouhý seznam informačních povinností zaměstnavatele rozšířil podle evropské směrnice o nové položky. Přibyla na něj délka a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru, informace o odborném rozvoji zaměs ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si přiblížíme, co je obsahem práva společníka na informace, a jakým způsobem může společník toto své právu vůči společnosti uplatnit.

 • Novelizace

V prvních dvou dílech podzimní série podcastů, ve kterých Vás seznamujeme s novelou zákoníku práce, jsme představili novou úpravou výkonu práce na dálku. Ve třetím díle této série se podíváme na změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o p ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle, a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představíme. V prvním díle této série se zaměříme na ...

 • Novelizace

Ve druhém díle naší letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, se zaměříme na to, kdo je povinným subjektem a kdo je příslušnou osobou.

 • Novelizace

V tomto, v pořadí již třetím a také posledním díle letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, si popíšeme životní cyklus oznámení.

 • Výklad praxe

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že společenská smlouva společnosti s ručením omezeným může připustit vznik různých druhů podílů. Vytvoření zvláštních druhů podílů umožňuje společníkům nastavit vzájemné vztahy ve společnosti a míru jejich vliv ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a my Vám ho postupně představíme v letní sérii podcastů. V prvním díle této série se zaměříme na to, kdo je oznamovatel a čeho se oznámení mohou týkat.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na převod podílu ve společnosti s ručením omezeným vtěleného do cenného papíru, tzv. kmenového listu.

 • Výklad praxe

Většina tuzemských obchodních korporací má formu společnosti s ručením omezeným. V praxi tak dochází poměrně často k převodům podílů v těchto společnostech. Podcast se proto zaměří na postup, jakým lze převést podíl v SRO, a to konkrétně podíl nevtěl ...

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

 • Judikatura

Jedním typem nepřímé diskriminace je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby osoba se zdravotním postižením měla přístup k určitému zaměstnání nebo k výkonu pracovní činnosti. A právě tento typ nepřímé diskriminace projednávaly so ...