Stavební právo

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
  • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 05:49

V souvislosti s novým stavebním zákonem se od počátku hovořilo o principu jednoho razítka. Tento princip má vyjádřit myšlenku, že aby bylo možné stavbu realizovat, stačí k tomu stavebníkovi pouze jedno „razítko“ stavebního úřadu. O tom, zda se to nov ...

  • Novelizace
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:28

Nový stavební zákon byl přijat s cílem urychlit povolovací procesy při povolování staveb. Po letech příprav byl nový stavební zákon přijat v roce 2021 a zásadně změněn v roce 2023. Přestože z počátku nepanovala shoda na systému a struktuře stavebních ...

  • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:29

Nový stavební zákon sebou přinesl celou řadu změn. Pro jeho správný výklad je nezbytná znalost jím užívané terminologie. Základním pojmem je pojem stavba. Je definice stavby totožná oproti předchozí právní úpravě? Jak nová právní úprava nahlíží na ka ...

  • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:57

S ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je problematika připojování jednou z nejožehavějších. Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje připojování pozemních komunikací navzájem prostřednictvím křižovatek a připojování sousedních nem ...

  • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 08:06

Nový stavební zákon představuje zásadní legislativní krok, jehož cílem je modernizovat a zefektivnit procesy spojené s výstavbou. Jeho implementace do praxe však vyvolává určité zmatky a otázky ohledně tzv. dělené účinnosti tohoto zákona. Pojďme se t ...

  • Novelizace
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 11:24

Nový stavební zákon sebou přináší změny v mnoha souvisejících právních předpisech. Jedním z nich je i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dotkne se jeho novelizace výrazně výkonu působnosti silničních správních úřadů? Jak budou probíha ...