Pracovní doba

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
  • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

  • Výklad praxe

Standardní pracovní doba zaměstnanců je čtyřicet hodin týdně. Zákoník práce jí říká stanovená týdenní pracovní doba. Kratší pracovní dobu, takzvaný zkrácený úvazek, je možné sjednat pouze v dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V tomto ...

  • Výklad praxe

V tomto podcastu se podíváme na problematiku evidence pracovní doby, a to i z pohledu případné kontroly orgánů inspekce práce.

  • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na aktuální rozsudek Nejvyššího soudu týkající se práce přesčas při kratší pracovní době, a to včetně udělení souhlasu zaměstnavatele s prací přesčas.

  • Judikatura

V audio příspěvku se zaměříme na povinnost seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby, a to s přihlédnutím k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu, ve kterém byla tato otázka řešena.

  • Judikatura

V audio příspěvku se zaměříme na aktuální rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se situace, kdy má zaměstnanec nařízenou pracovní pohotovost na zavolání a s tím související problematiku určení pracovní doby a doby odpočinku.

  • Judikatura

V audio příspěvku se v první části zaměříme na aktuální judikát Soudního dvora Evropské unie týkající se situace, kdy má zaměstnanec dvě pracovní smlouvy u jednoho zaměstnavatele a jak taková situace dopadá na zaručenou minimální dobu odpočinku mezi ...

  • Novelizace

V tomto audio příspěvku probereme celou řadu novel zákoníku práce, které se v současné době nacházejí v Poslanecké sněmovně.