Odměňování a péče o zaměstnance

Počet vyhledaných dokumentů: 15
Počet vyhledaných dokumentů: 15
 • Novelizace

V oblasti zaměstnaneckého stravování došlo v posledních letech k zásadním daňovým změnám. V rámci těchto změn přibyly nové formy příspěvků na stravování a změnila se také daňově optimální hodnota příspěvku na stravování. Společně si projdeme, jaké js ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 5:20

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět. Tak či tak, stal se úraz, a co teď?

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 5:44

Hodnocení rizik je klíčovým a preventivním nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Ustanovení týkající se hodnocení rizik se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné. ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:37

Na trhu je k dispozici široká škála osobních ochranných prostředků, neboli OOPP, a vybrat si mezi nimi ten správný není jednoduché. Při nakupování OOPP se pak často volí podle ceny. V případě této volby ne vždy jsou poskytovány ty správné OOPP, přiče ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Novelizace

Ve druhém díle naší letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, se zaměříme na to, kdo je povinným subjektem a kdo je příslušnou osobou.

 • Novelizace

V tomto, v pořadí již třetím a také posledním díle letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, si popíšeme životní cyklus oznámení.

 • Novelizace

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a my Vám ho postupně představíme v letní sérii podcastů. V prvním díle této série se zaměříme na to, kdo je oznamovatel a čeho se oznámení mohou týkat.

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 10:04

V tomto díle se společně zaměříme na některé zaměstnanecké benefity, řekneme si, jaké jsou výhody a úskalí jednotlivých benefitů a jaké jsou jejich daňové dopady pro zaměstnance a jejich zaměstnavatele.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu vám vysvětlíme pravidla kamerových systémů na pracovišti, aby jejich používání bylo v souladu jak se zákoníkem práce, tak s pravidly ochrany osobních údajů.

 • Judikatura
Vydáno: 16. 12. 2022 Délka: 6:54

S poskytováním různých benefitů zdarma v rámci motivačních zaměstnaneckých programů se dnes setkáme v každé větší firmě. Často si zaměstnanec může volit z celé řady benefitů a vytvořit si menu, které odpovídá jeho zájmům. Měsíčně tak zaměstnanci moho ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:57

V současné době má využívání elektromobilů a některých typů hybridů několik výhod, jakými jsou například parkování v modrých zónách pro rezidenty zdarma nebo osvobození od dálničního poplatku. Nově došlo k rozšíření podpory ze strany státu, která má ...

 • Judikatura

Jaké chování může představovat nerovné zacházení? Nese zaměstnavatel odpovědnost za negativní hodnocení zaměstnance, které je subjektivní? A co může zaměstnanec požadovat v případě, že se nerovné zacházení prokáže? Odpovědi na tyto otázky lze nalézt ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si povíme, jak je to s úpravou měny, ve které se zaměstnancům vyplácí mzda. Lze sjednat mzdu se zaměstnancem v eurech? Lze zaměstnanci za dobu měsíční pracovní cesty do zahraničí vyplatit mzdu v jiné měně než české koruně?

 • Výklad praxe
Vydáno: 19. 7. 2021 Délka: 5:44

V tomto audio příspěvku ve stručnosti uvedeme, jaké jsou možné formy odměňování společníků a jednatelů společností. Zmíníme i případná rizika, která jsou s některými formami odměňování spojená. Zaměříme se však jen na vybrané formy odměňování, nepůjd ...