Pracovněprávní vztahy

Počet vyhledaných dokumentů: 55
Počet vyhledaných dokumentů: 55
 • Novelizace

V pracovněprávních vztazích dlouhodobě platilo, že důležité dokumenty se uzavírají a podepisují pouze v papírové podobě. Ačkoli zákoník práce už dříve umožňoval tyto dokumenty uzavírat elektronicky, zákonné podmínky byly prakticky nesplnitelné. S roz ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Od 1. října 2023 se už tak dlouhý seznam informačních povinností zaměstnavatele rozšířil podle evropské směrnice o nové položky. Přibyla na něj délka a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru, informace o odborném rozvoji zaměs ...

 • Novelizace

V prvních dvou dílech podzimní série podcastů, ve kterých Vás seznamujeme s novelou zákoníku práce, jsme představili novou úpravou výkonu práce na dálku. Ve třetím díle této série se podíváme na změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o p ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle, a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představíme. V prvním díle této série se zaměříme na ...

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

 • Judikatura

Jedním typem nepřímé diskriminace je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby osoba se zdravotním postižením měla přístup k určitému zaměstnání nebo k výkonu pracovní činnosti. A právě tento typ nepřímé diskriminace projednávaly so ...

 • Výklad praxe

Standardní pracovní doba zaměstnanců je čtyřicet hodin týdně. Zákoník práce jí říká stanovená týdenní pracovní doba. Kratší pracovní dobu, takzvaný zkrácený úvazek, je možné sjednat pouze v dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V tomto ...

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

 • Judikatura

Zákoník práce stanoví jasná pravidla používání majetku zaměstnavatele zaměstnanci. Obecně jsou zaměstnanci povinni využívat výrobní prostředky a majetek zaměstnavatele, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení, pouze k výkonu práce ...

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém se zabýval použitím kamerového záznamu jako důkazu ve sporu zaměstnavatele se zaměstnancem.

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabývá málo používaným výpovědním důvodem, a to nesplňováním požadavků pro řádný výkon práce.

 • Judikatura

Tento podcast vám přiblíží srpnový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který rozluštil dosud problematickou otázku odložení splatnosti mzdy za práci přesčas – a závěr je pozitivní pro zaměstnavatele i zaměstnance.

 • Judikatura

V tomto podcastu rozebereme aktuální rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabývá okamžikem, kdy se zaměstnavatel účinně dozví o porušení povinností zaměstnance, a začnou mu běžet lhůty pro rozvázání pracovního poměru.

 • Novelizace

Aktuální podcast zaměřený na dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, která nedávno prošla připomínkovým řízením. Návrh účinnosti této novely byl původně stanoven na 1. 1. 2023.

 • Novelizace
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 5:45

Letošní rok přinesl celou řadu změn. My se dnes podíváme na ty z nich, které souvisejí s cestovními náhradami. Řeč bude o změnách, který se týkají stravného, cen za pohonné hmoty a také za elektřinu, což je důležité za předpokladu, že se přemisťujete ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 12:26

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, v jakém rozsahu zaměstnanci daňového subjektu vykonali práci, a dále o neurčitost vyplacené mzdy. Daňový subjekt byl vyzván k prokázání této skutečnosti, ...

 • Výklad praxe

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem práce. V tomto podcastu se zaměříme na možnost stanovení a vyplácení cestovních náhrad zaměstnanci tzv. paušálem.