Práce a mzda

Počet vyhledaných dokumentů: 104
Počet vyhledaných dokumentů: 104
 • Výklad praxe
Vydáno: 30. 4. 2024 Délka: 10:12

Poměrně častý sklon přičítat druhým negativní vlastnosti, které ve skutečnosti nemají, nebo je dokonce obviňovat z jednání, kterého se nedopustili, patří k takzvaným obranným mechanismům našeho ego. Kdy a proč k tomuto sklonu dochází?

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 08:05

Zemní a výkopové práce patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi vysoce nebezpečné činnosti, a to nejen na staveništi. Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců. Tyto práce jsou obzvláště nebezpeč ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 10:36

Špatná, především nesrozumitelná komunikace může vznikat v důsledku nedokonalých komunikačních schopností, někdy i určitého komunikačního zlozvyku, který si zcela neuvědomujeme. Někdy tak může jít skutečně o drobnost, například nešťastný neverbální p ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 04:47

Pády ze žebříků patří dlouhodobě mezi nejčastější úrazy na pracovištích. K závažným pracovním úrazům dochází nejenom při pádech z vysokých výšek, ale i z mnohem menších výšek, jako jsou například právě pády ze žebříků. Vysoce rizikovým odvětvím je st ...

 • Novelizace

V oblasti zaměstnaneckého stravování došlo v posledních letech k zásadním daňovým změnám. V rámci těchto změn přibyly nové formy příspěvků na stravování a změnila se také daňově optimální hodnota příspěvku na stravování. Společně si projdeme, jaké js ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:01

Chcete co nejrychleji, a pokud možno i nejvěrněji poznat druhé, například proto, abyste se v nich nezklamali či nevěřili jim více, než je zdrávo? Pak zapomeňte na nejrůznější složité rozbory jejich osobnosti a sledujte, jak se skutečně a každodenně c ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:38

Jak dobře známo, ani nejdokonalejší nastavení zrcátek u auta nedokáže zabránit tomu, že část prostoru na silnici kolem sebe nevidíme. Jde o „mrtvý úhel“ či „slepé místo“ našeho vidění. Se slepými místy se však občas potýkáme i při svém uvažování. Jde ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 08:19

Chemické látky a směsi jsou ve větší či menší míře přítomny téměř na všech pracovištích. Mnozí zaměstnanci jsou tak vystaveni jejich působení při každodenní pracovní činnosti. Některé z nich však mohou mít jednu nebo více nebezpečných vlastností. S c ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 5. 3. 2024 Délka: 06:01

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP opakovat. Zákoník práce pouze uvádí, že pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Takže četnost školení je pouze na uvážení a odpovědnosti zaměs ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 5:20

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět. Tak či tak, stal se úraz, a co teď?

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 10:02

Naše mysl občas potřebuje přestávku, uvolnění a klid. Ideálním nástrojem, jak toho dosáhnout, je meditování. Je prostředkem, jak čelit stresu a úzkosti, i cestou, jak podporovat svou schopnost soustředění, sebeovládání i lepšího poznání sebe sama. Pr ...

 • Novelizace

V pracovněprávních vztazích dlouhodobě platilo, že důležité dokumenty se uzavírají a podepisují pouze v papírové podobě. Ačkoli zákoník práce už dříve umožňoval tyto dokumenty uzavírat elektronicky, zákonné podmínky byly prakticky nesplnitelné. S roz ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 9:43

Odkládáním trpí většina z nás, a většina z nás se ho snaží zbavit. Rozdíl mezi těmi, kterým se to podaří a kterým ne, nesouvisí přitom jen se silou jejich vůle. Ještě důležitější bývá schopnost osvojit si jednoduché metody, jejichž pomocí lze tento z ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 5:44

Hodnocení rizik je klíčovým a preventivním nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Ustanovení týkající se hodnocení rizik se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné. ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:37

Na trhu je k dispozici široká škála osobních ochranných prostředků, neboli OOPP, a vybrat si mezi nimi ten správný není jednoduché. Při nakupování OOPP se pak často volí podle ceny. V případě této volby ne vždy jsou poskytovány ty správné OOPP, přiče ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 10:44

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme z pohledu psychologie ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Te ...

 • Novelizace

Od 1. října 2023 se už tak dlouhý seznam informačních povinností zaměstnavatele rozšířil podle evropské směrnice o nové položky. Přibyla na něj délka a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru, informace o odborném rozvoji zaměs ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 11:02

Výzkumy ukazují, že většina lidí je přesvědčena, že jsou chytřejší než druzí. Řada z nich se v tom pochopitelně mýlí. Osob, chytřejších než ostatní, je totiž vždy jen zhruba polovina. Jsou však i lidé, kteří svou inteligenci podceňují. Jak poznat, že ...