Práce a mzda - strana 4

Počet vyhledaných dokumentů: 108
Počet vyhledaných dokumentů: 108
 • Výklad praxe
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 7:43

Na určitou míru nejistotu býváme zvyklí. V životě je totiž většinou jednou z mála jistot, se kterou se setkáváme. Výrazná nejistota, například ta, kterou nese současnost, však bývá stresující. Naše mozky vnímají totiž silnější nejistotu téměř automat ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 12:26

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, v jakém rozsahu zaměstnanci daňového subjektu vykonali práci, a dále o neurčitost vyplacené mzdy. Daňový subjekt byl vyzván k prokázání této skutečnosti, ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:57

V současné době má využívání elektromobilů a některých typů hybridů několik výhod, jakými jsou například parkování v modrých zónách pro rezidenty zdarma nebo osvobození od dálničního poplatku. Nově došlo k rozšíření podpory ze strany státu, která má ...

 • Judikatura

Jaké chování může představovat nerovné zacházení? Nese zaměstnavatel odpovědnost za negativní hodnocení zaměstnance, které je subjektivní? A co může zaměstnanec požadovat v případě, že se nerovné zacházení prokáže? Odpovědi na tyto otázky lze nalézt ...

 • Výklad praxe

Jaká pravidla by měl zaměstnavatel dodržovat v souvislosti s vyplácením mzdy na zahraniční účet zaměstnance?

 • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 7:40

Podniky se liší svou kulturou, tedy svými zvyklostmi a tradicemi. Její důležitou součástí jsou vztahy mezi jejich zaměstnanci a jejich nadřízenými i způsob, kterým jejich vedení se svými pracovníky jedná. Jednou z charakteristických podnikových kultu ...

 • Novelizace

Návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Rádi bychom Vás informovali o politické dohodě, které bylo dosaženo mezi Evropským parlamentem a členskými státy Evropské unie v červnu letošního roku.

 • Výklad praxe
Vydáno: 18. 8. 2022 Délka: 5:43

Cílem SWOT analýzy podniku je zaměřit se na hlavní konkurenční výhody. K těm patří jeho silné stránky, především ty, jež může dále rozvíjet, nebo které jsou pro ostatní těžko napodobitelné, ale i příležitosti, které se před ním otevírají. Nástroje os ...

 • Judikatura

Může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnavatelem v případě, že mu byla pohyblivá složka mzdy odebrána zpětně? Odpověď dává rozsudek Nejvyššího soudu ve vztahu k možnostem zaměstnavatele odebírat zaměstnancům pohyblivou složku mzdy.

 • Judikatura

Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v případě porušení zásady tzv. čistého stolu, která vyplývá z jeho vnitřního předpisu? A je takový důvod posílen v případě, kdy zároveň dochází k porušení právních předpisů, konkrétně GDPR?

 • Výklad praxe
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 9:02

Automatizace procesů v kancelářích je stále aktuálnější téma. V tomto podcastu se zaměříme na to, proč to tak je a proč tento trend bude intenzivně posilovat. Nejdříve se budeme věnovat tomu, co tento trend pohání kupředu, a pak uvedeme konkrétní pří ...

 • Judikatura

Zaměstnanci obvykle pracují pro zaměstnavatele na základě jedné pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V některých případech však mohou se stejným zaměstnavatelem uzavřít pracovních smluv nebo dohod více vedle seb ...

 • Judikatura

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je zaměstnavatel povinen při rozvazování pracovních poměrů svých zaměstnanců s touto organizací spolupracovat. V tomto podcastu si přiblížíme dva rozsudky Nejvyššího soudu z kraje letošního roku, ve kte ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se podíváme na problematiku evidence pracovní doby, a to i z pohledu případné kontroly orgánů inspekce práce.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se podíváme na velmi diskutovaný dubnový rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabýval doručováním pracovněprávních dokumentů a právním jednáním v pracovněprávních vztazích.

 • Judikatura

V tomto podcastu se zaměříme na aktuální rozsudek Nejvyššího soudu, který řešil otázku, zda je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele.

 • Výklad praxe
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 7:15

„Domácí kancelář“ získala mezi zaměstnanci značnou oblibu. Svůj vztah k ní často přehodnotily i podniky, které byly vůči ní původně skeptické. Nyní, když je pandemie za námi, začínají podniky i zaměstnanci zvažovat, zda a nakolik u ní zůstat. K jakým ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si řekneme, na co zaměstnavatelé při přijímání nových zaměstnanců a změnách pracovních poměrů nejčastěji zapomínají a při kontrolách inspekce práce se jim to vrací.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na aktuální rozsudek Nejvyššího soudu týkající se práce přesčas při kratší pracovní době, a to včetně udělení souhlasu zaměstnavatele s prací přesčas.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si povíme, jak je to s úpravou měny, ve které se zaměstnancům vyplácí mzda. Lze sjednat mzdu se zaměstnancem v eurech? Lze zaměstnanci za dobu měsíční pracovní cesty do zahraničí vyplatit mzdu v jiné měně než české koruně?