Práce a mzda - strana 6

Počet vyhledaných dokumentů: 108
Počet vyhledaných dokumentů: 108
  • Novelizace

V audio příspěvku se zaměříme na aktuální návrh zákona o zaměstnanosti, kterým by měla být zaměstnavatelům uložena povinnost omezit počet agenturních zaměstnanců, kteří u nich vykonávají práci.

  • Novelizace

V audio příspěvku se zaměříme na aktuální návrh novely zákona o zaměstnanosti upravující dlouho diskutovaný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, a to tzv. kurzarbeit neboli příspěvek zaměstnavatelům v době částečné práce.

  • Judikatura

V audio příspěvku se zaměříme na rozsudek Nejvyššího soudu, v jehož rámci byla řešena otázka platnosti smluvních důvodů k odstoupení od konkurenční doložky sjednaných mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

  • Novelizace

V tomto audio příspěvku probereme celou řadu novel zákoníku práce, které se v současné době nacházejí v Poslanecké sněmovně.

  • Judikatura

V audio příspěvku se v první části zaměříme na aktuální judikát Soudního dvora Evropské unie týkající se situace, kdy má zaměstnanec dvě pracovní smlouvy u jednoho zaměstnavatele a jak taková situace dopadá na zaručenou minimální dobu odpočinku mezi ...

  • Novelizace

V audio příspěvku se zaměříme na aktuální návrh novely zákoníku práce upravující práci z domova, a to včetně daňové problematiky a zhodnocení, zda předložený návrh je koncepčně vhodným řešením.

  • Novelizace

V audio příspěvku se zaměříme na právní úpravu tzv. izolačky neboli mimořádného příspěvku zaměstnancům při nařízené karanténě nebo izolaci a na povinnosti, které v souvislosti s mimořádným příspěvkem vznikají zaměstnavatelům.

  • Judikatura

Jaký může být dopad zaměstnancovy nesvobodné vůle na platnost uzavřené dohody? To řeší aktuální rozsudek Ústavního soudu, ve kterém byla posuzována platnost dohody o rozvázání pracovního poměru uzavřeného pod nátlakem zaměstnavatele, a to v souvislos ...