Práce a mzda - strana 3

Počet vyhledaných dokumentů: 108
Počet vyhledaných dokumentů: 108
 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 10:19

Způsob, kterým reagujeme, uvažujeme a jednáme i v jakých situacích se cítíme lépe či hůře, závisí na našich osobnostních vlastnostech a charakterových rysech. Ty prvé jsou převážně vrozené, ty druhé jsou plodem naší výchovy, prostředí či kultury, ve ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 27. 3. 2023 Délka: 10:32

Zvyklostí beroucích nám čas, který postrádáme jinde, je nepřeberné množství. Některé jsou známé a dobře viditelné, například brouzdání po internetu a sociálních sítích, či vedení sáhodlouhých hovorů včetně těch telefonních. Méně zřetelné bývají „zást ...

 • Judikatura

V tomto podcastu si přiblížíme rozsudek, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval obsahovými náležitostmi dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací v souvislosti s opakovaným prodlužováním pracovního poměru na dobu určitou.

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 10:04

V tomto díle se společně zaměříme na některé zaměstnanecké benefity, řekneme si, jaké jsou výhody a úskalí jednotlivých benefitů a jaké jsou jejich daňové dopady pro zaměstnance a jejich zaměstnavatele.

 • Novelizace

V tomto podcastu se podíváme na nový typ překážky v práci na straně zaměstnanců, a to otcovskou dovolenou.

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém se zabýval použitím kamerového záznamu jako důkazu ve sporu zaměstnavatele se zaměstnancem.

 • Výklad praxe
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 8:42

Čtení myšlenek je kritickou společenskou dovedností, možná nejdůležitější sociální dovedností vůbec. Je důležité pro pochopení smyslu chování druhých i rozhodování o našich vlastních krocích. Umožňuje nám lépe spolupracovat i vyjednávat, poznat, komu ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu vám vysvětlíme pravidla kamerových systémů na pracovišti, aby jejich používání bylo v souladu jak se zákoníkem práce, tak s pravidly ochrany osobních údajů.

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabývá málo používaným výpovědním důvodem, a to nesplňováním požadavků pro řádný výkon práce.

 • Výklad praxe
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 8:15

Kritické uvažování je důležité. Brání sklonu podléhat prvnímu dojmu, důvěřovat obecnému mínění, přebírat tradované názory, které se nezakládají na pravdě, či odmítat odlišný úhel pohledu na věc. Této schopnosti, či spíše možná zvyklosti, se navíc lze ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 12. 2022 Délka: 6:54

S poskytováním různých benefitů zdarma v rámci motivačních zaměstnaneckých programů se dnes setkáme v každé větší firmě. Často si zaměstnanec může volit z celé řady benefitů a vytvořit si menu, které odpovídá jeho zájmům. Měsíčně tak zaměstnanci moho ...

 • Novelizace

Posluchači našeho pracovněprávního podcastu jsou už jistě seznámeni s hlavními změnami, které přinese novela zákoníku práce. V tomto podcastu detailněji rozebereme jednu z plánovaných změn, a to informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům.

 • Judikatura

Tento podcast vám přiblíží srpnový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který rozluštil dosud problematickou otázku odložení splatnosti mzdy za práci přesčas – a závěr je pozitivní pro zaměstnavatele i zaměstnance.

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 9:20

Sympatie, ale i nelibost druhých, lze často získat poměrně rychle. Mnohdy k tomu dochází dokonce jen krátce poté, co jsme se s nimi poprvé viděli nebo sešli. Obliba i odpor vzniká totiž často na základě několika jednoduchých projevů či zvyků, jejichž ...

 • Novelizace

Aktuální podcast zaměřený na dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, která nedávno prošla připomínkovým řízením. Návrh účinnosti této novely byl původně stanoven na 1. 1. 2023.

 • Judikatura

V tomto podcastu rozebereme aktuální rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabývá okamžikem, kdy se zaměstnavatel účinně dozví o porušení povinností zaměstnance, a začnou mu běžet lhůty pro rozvázání pracovního poměru.

 • Výklad praxe
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 9:02

Dokážete rozpoznat osoby, které o určité věci něco vědí? Nebo dopřáváte sluchu i těm, kteří v rozporu s tím, co o sobě tvrdí, o věcech vědí jen velmi málo, nebo vůbec nic? Nejsme-li zvyklí věřit komukoli, a snažíme se naopak dobrat se věcem na kloub, ...

 • Výklad praxe

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem práce. V tomto podcastu se zaměříme na možnost stanovení a vyplácení cestovních náhrad zaměstnanci tzv. paušálem.

 • Judikatura

V podcastu rozebereme aktuální rozsudek Nejvyššího soudu, který potvrdil, že výpověď daná zaměstnanci za odchod z pracoviště o čtvrt hodiny dříve je platná.

 • Výklad praxe
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 7:43

Na určitou míru nejistotu býváme zvyklí. V životě je totiž většinou jednou z mála jistot, se kterou se setkáváme. Výrazná nejistota, například ta, kterou nese současnost, však bývá stresující. Naše mozky vnímají totiž silnější nejistotu téměř automat ...