Hodnocení rizik

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
  • Výklad praxe
Vydáno: 5. 3. 2024 Délka: 06:01

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP opakovat. Zákoník práce pouze uvádí, že pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Takže četnost školení je pouze na uvážení a odpovědnosti zaměs ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 5:44

Hodnocení rizik je klíčovým a preventivním nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Ustanovení týkající se hodnocení rizik se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné. ...