Pořízení a dodání zboží, služeb

Počet vyhledaných dokumentů: 9
Počet vyhledaných dokumentů: 9
  • Judikatura
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 06:54

Kdo řešil v posledních několika letech otázku určení místa plnění u webinářů a podobných online akcí a do hledání odpovědi se ponořil opravdu důkladně, zjistil, že jasně odpovědět nelze. Problematika byla kdysi komentována Soudním dvorem. Ten rozhodl ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:06

V praxi se může stát, že plátci DPH svoje zboží neprodají, ale rozhodnou se ho darovat. Důvody mohou být různé – zlepšení pověsti společnosti, solidarita vůči druhým, snaha o vhodný marketing, či zbavení se zboží, které by za běžných okolností bylo j ...

  • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:54

Dvojice rozhodnutí Soudního dvora ve věcech C-612/21 Gmina O. a C-616/21 Gmina L., které se týkají otázky výkonu ekonomické činnosti, posunula laťku opět o něco výš nevyzpytatelnosti pravidel celého evropského systému DPH. Jde o případy, ve kterých s ...

  • Judikatura
Vydáno: 19. 5. 2023 Délka: 7:06

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej se týká toho, zda mají být plnění uskutečňovaná na dobíjecích stanicích pro elektromobily kvalifikována jako dodání zboží nebo jako poskytnutí služby. Proč by mělo jít ...

  • Judikatura
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 5:02

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, zda lze uplatnit odpočet DPH ze zboží, které bylo z Polska převezeno na Slovensko a ze Slovenska následně zpět do Polska, to vše za použití českého DIČ.

  • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 7:18

V dnešním díle si představíme případ C-227/21 HA.EN., který se týká otázky, kdy správce daně nemůže odejmout nárok na odpočet daně a kdy naopak ano. Je to čtení nejen poučné, ale i lehce beletristické a zábavné. Samotná zápletka spočívá v tom, že poř ...

  • Judikatura
Vydáno: 17. 5. 2022 Délka: 7:30

Aktuální rozhodnutí Soudního dvora EU ze 7. dubna 2022 ve věci C-333/20 Berlin Chemie vzniklo díky nepochopení argumentů stran sporu. Ti, co diskutovali na začátku sporu, evidentně řešili něco jiného, než čím se zabýval Soudní dvůr, který jej posuzov ...

  • Výklad praxe

Tento audiopodcast je věnován daňové a účetní problematice zákaznických a věrnostních programů.

  • Judikatura
Vydáno: 11. 10. 2021 Délka: 6:39

V rámci případu C-855/19 G. sp. z o.o., týkajícího se povinnosti uhradit daň ihned po transakci v podobě intrakomunitárního pořízení zboží, jsme se od Soudního dvora EU dozvěděli něco, co jsme ani nečekali. Posuzoval otázku, která nemá pro český záko ...