ZOK v říši soudů

Počet vyhledaných dokumentů: 13
Počet vyhledaných dokumentů: 13
 • Judikatura
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 11:33

Není to tak dávno, kdy jsme se zabývali tím, jak to může dopadnout, když jednatel půjčí peníze své společnosti. A je to tu zase. Zase půjčil a zase skončil se žalobou na krku. A jak to dopadlo?

 • Judikatura
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 9:11

V tomto podcastu se podíváme na to, jak to může dopadnout, když jednatel půjčí peníze své společnosti.

 • Judikatura
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 9:10

Dnes se podíváme na jedno bílé místo v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Jde o to, že zákon o obchodních korporacích neupravuje, zda je možno odvolat svolanou valnou hromadu společnosti s ručením omezeným.

 • Judikatura
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 10:21

V zákoně o obchodních korporacích existují ustanovení, která zvou ke sporu. Ustanovení, která nabízejí příležitost nasadit si rukavice a porvat se v ringu soudní síně. Takovým ustanovením je i § 89 zákona o obchodních korporacích.

 • Judikatura
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 10:36

Aktuální podcast k nedávnému rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu, které se vyjadřuje k významné otázce, a to odlišně od dříve judikovaného právního názoru.

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 11:11

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Akcionáři akciových společností a společníci společností s ručením omezeným se hrozně rádi překvapují na valných hromadách. Nejinak tomu bude i v dnešním podcastu.

 • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 9:58

Nedávný podcast o malém akcionářském překvapení popisoval případ, kdy kvalifikovaný akcionář doručil společnosti žádost o doplnění pořadu valné hromady jen několik dnů před jejím konáním, aby tím překvapil menšinového akcionáře až na valné hromadě. V ...

 • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 7:52

Nespokojenost akcionáře s odměňováním členů orgánů ve „své“ akciové společnosti.

 • Judikatura
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 10:19

Kdy je záležitost navržená kvalifikovaným akcionářem účinně zařazena na pořad valné hromady? Je již doručením žádosti navržená záležitost na pořad valné hromady doplněna a lze o ní hlasovat? Anebo je třeba, aby představenstvo o doplnění pořadu valné ...

 • Judikatura
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 10:32

Notářský zápis a z toho vyplývající důležitost v rozlišování hmotného a procesního práva.

 • Judikatura
Vydáno: 17. 5. 2022 Délka: 8:53

Může se třetí osoba úspěšně dovolat vůči společnosti omezení jednatelského oprávnění zakotveného ve společenské smlouvě?

 • Judikatura
Vydáno: 13. 4. 2022 Délka: 10:22

Vede nezaplacení soudního poplatku za společnickou žalobu automaticky k zastavení řízení, anebo je soud povinen žalobu přesto projednat a věc rozhodnout?

 • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2022 Délka: 10.:24

V tomto podcastu se budeme zabývat otázkou, jaký vliv má neúčast akcionáře na valné hromadě na jeho právo obdržet od společnosti vysvětlení, tj. obdržet informace, které se týkají společnosti. Jinými slovy: Je společnost povinna požadované vysvětlení ...