Pracovní poměr

Počet vyhledaných dokumentů: 30
Počet vyhledaných dokumentů: 30
 • Novelizace

V pracovněprávních vztazích dlouhodobě platilo, že důležité dokumenty se uzavírají a podepisují pouze v papírové podobě. Ačkoli zákoník práce už dříve umožňoval tyto dokumenty uzavírat elektronicky, zákonné podmínky byly prakticky nesplnitelné. S roz ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Od 1. října 2023 se už tak dlouhý seznam informačních povinností zaměstnavatele rozšířil podle evropské směrnice o nové položky. Přibyla na něj délka a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru, informace o odborném rozvoji zaměs ...

 • Novelizace

V prvních dvou dílech podzimní série podcastů, ve kterých Vás seznamujeme s novelou zákoníku práce, jsme představili novou úpravou výkonu práce na dálku. Ve třetím díle této série se podíváme na změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o p ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle, a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představíme. V prvním díle této série se zaměříme na ...

 • Judikatura

Jedním typem nepřímé diskriminace je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby osoba se zdravotním postižením měla přístup k určitému zaměstnání nebo k výkonu pracovní činnosti. A právě tento typ nepřímé diskriminace projednávaly so ...

 • Judikatura

Zákoník práce stanoví jasná pravidla používání majetku zaměstnavatele zaměstnanci. Obecně jsou zaměstnanci povinni využívat výrobní prostředky a majetek zaměstnavatele, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení, pouze k výkonu práce ...

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém se zabýval použitím kamerového záznamu jako důkazu ve sporu zaměstnavatele se zaměstnancem.

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabývá málo používaným výpovědním důvodem, a to nesplňováním požadavků pro řádný výkon práce.

 • Novelizace

Aktuální podcast zaměřený na dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, která nedávno prošla připomínkovým řízením. Návrh účinnosti této novely byl původně stanoven na 1. 1. 2023.

 • Judikatura

V podcastu rozebereme aktuální rozsudek Nejvyššího soudu, který potvrdil, že výpověď daná zaměstnanci za odchod z pracoviště o čtvrt hodiny dříve je platná.

 • Judikatura

Může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v případě porušení zásady tzv. čistého stolu, která vyplývá z jeho vnitřního předpisu? A je takový důvod posílen v případě, kdy zároveň dochází k porušení právních předpisů, konkrétně GDPR?

 • Judikatura

Zaměstnanci obvykle pracují pro zaměstnavatele na základě jedné pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V některých případech však mohou se stejným zaměstnavatelem uzavřít pracovních smluv nebo dohod více vedle seb ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se podíváme na velmi diskutovaný dubnový rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabýval doručováním pracovněprávních dokumentů a právním jednáním v pracovněprávních vztazích.

 • Judikatura

V tomto podcastu se zaměříme na aktuální rozsudek Nejvyššího soudu, který řešil otázku, zda je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si řekneme, na co zaměstnavatelé při přijímání nových zaměstnanců a změnách pracovních poměrů nejčastěji zapomínají a při kontrolách inspekce práce se jim to vrací.

 • Výklad praxe

V audio příspěvku se zaměříme na úpravu vzájemných vztahů mezi zaměstnanci na pracovišti, a to včetně zákazu vzájemného zaměstnávání manžely.

 • Judikatura

V audio příspěvku se zaměříme na možnosti právních jednání jménem zaměstnavatele, a to s přihlédnutím k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu, ve kterém byla tato otázka řešena.