Mgr. Bc. Kateřina Suchanová

Počet vyhledaných dokumentů: 64
Počet vyhledaných dokumentů: 64
 • Novelizace

V pracovněprávních vztazích dlouhodobě platilo, že důležité dokumenty se uzavírají a podepisují pouze v papírové podobě. Ačkoli zákoník práce už dříve umožňoval tyto dokumenty uzavírat elektronicky, zákonné podmínky byly prakticky nesplnitelné. S roz ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Posunem, který novela zákoníku práce přinesla, je zkrácení seznamu důležitých písemností, pro které složité doručování platí. Zůstaly na něm prakticky jen písemnosti týkající se jednostranného ukončení pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných m ...

 • Novelizace

Od 1. října 2023 se už tak dlouhý seznam informačních povinností zaměstnavatele rozšířil podle evropské směrnice o nové položky. Přibyla na něj délka a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru, informace o odborném rozvoji zaměs ...

 • Novelizace

V prvních dvou dílech podzimní série podcastů, ve kterých Vás seznamujeme s novelou zákoníku práce, jsme představili novou úpravou výkonu práce na dálku. Ve třetím díle této série se podíváme na změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o p ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle, a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představíme. V prvním díle této série se zaměříme na ...

 • Novelizace

Ve druhém díle naší letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, se zaměříme na to, kdo je povinným subjektem a kdo je příslušnou osobou.

 • Novelizace

V tomto, v pořadí již třetím a také posledním díle letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, si popíšeme životní cyklus oznámení.

 • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 5:53

Na jaře letošního roku vláda schválila dlouho očekávanou novelu zákoníku práce. Společně s ní byly připraveny dílčí novely zákonů, které s novelou zákoníku práce úzce souvisí. Jednou z nich je i novela zákona o inspekci práce. Ten obecně upravuje kon ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a my Vám ho postupně představíme v letní sérii podcastů. V prvním díle této série se zaměříme na to, kdo je oznamovatel a čeho se oznámení mohou týkat.

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

 • Judikatura

Jedním typem nepřímé diskriminace je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby osoba se zdravotním postižením měla přístup k určitému zaměstnání nebo k výkonu pracovní činnosti. A právě tento typ nepřímé diskriminace projednávaly so ...

 • Výklad praxe

Standardní pracovní doba zaměstnanců je čtyřicet hodin týdně. Zákoník práce jí říká stanovená týdenní pracovní doba. Kratší pracovní dobu, takzvaný zkrácený úvazek, je možné sjednat pouze v dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V tomto ...

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

 • Judikatura

Zákoník práce stanoví jasná pravidla používání majetku zaměstnavatele zaměstnanci. Obecně jsou zaměstnanci povinni využívat výrobní prostředky a majetek zaměstnavatele, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení, pouze k výkonu práce ...

 • Judikatura

V tomto podcastu si přiblížíme rozsudek, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval obsahovými náležitostmi dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací v souvislosti s opakovaným prodlužováním pracovního poměru na dobu určitou.

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém se zabýval použitím kamerového záznamu jako důkazu ve sporu zaměstnavatele se zaměstnancem.

 • Novelizace

V tomto podcastu se podíváme na nový typ překážky v práci na straně zaměstnanců, a to otcovskou dovolenou.

 • Judikatura

V tomto podcastu se podíváme na rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabývá málo používaným výpovědním důvodem, a to nesplňováním požadavků pro řádný výkon práce.