Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 08:05

Zemní a výkopové práce patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi vysoce nebezpečné činnosti, a to nejen na staveništi. Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců. Tyto práce jsou obzvláště nebezpeč ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 04:47

Pády ze žebříků patří dlouhodobě mezi nejčastější úrazy na pracovištích. K závažným pracovním úrazům dochází nejenom při pádech z vysokých výšek, ale i z mnohem menších výšek, jako jsou například právě pády ze žebříků. Vysoce rizikovým odvětvím je st ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 5:20

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět. Tak či tak, stal se úraz, a co teď?