Digitalizace v daních a účetnictví

Počet vyhledaných dokumentů: 9
Počet vyhledaných dokumentů: 9
  • Novelizace
Vydáno: 30. 4. 2024 Délka: 06:18

Umělá inteligence zaznamenala v posledních letech značný pokrok a proniká do všech odvětví včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti uplatnění umělé inteligence v účetnictví a jaké jsou naopak její limitace? 

  • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 08:10

Digitální účetnictví jako efektivní metoda zpracovává účetní operace prostřednictvím softwaru a automatizace, která však nese rizika. Ta mohou zahrnovat ztrátu dat z důvodu selhání hardwaru nebo zneužití dat třetími osobami, včetně zaměstnanců. Důlež ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:59

Digitálně vedené účetnictví je velmi diskutovaným fenoménem. Při potřebě digitalizace papírových účetních a daňových dokladů existují dvě možnosti: ruční převod pomocí skeneru nebo autorizovaná konverze. Správné provedení autorizované konverze zajišť ...

  • Novelizace
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 7:49

V dnešním světě se papírové faktury postupně nahrazují digitální podobou a elektronická fakturace se stává součástí moderního podnikání. Umožňuje efektivnější vystavování a přenos informací o finančních transakcích mezi obchodními partnery. Díky stru ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 6:09

V tomto podcastu se zaměříme na kvalifikované časové razítko a jeho využití v rámci digitálně vedeného účetnictví. Nejprve si objasníme jeho funkci a význam. Dále si řekneme, proč je vhodné doplnit elektronický podpis současně i o kvalifikované časov ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 7:54

V tomto podcastu se zaměříme na elektronický podpis. Nejprve si vymezíme jeho účel a funkci. Dále si řekneme, jakým způsobem se člení, a v neposlední řadě si uvedeme přesný postup, jakým způsobem si může účetní jednotka zřídit elektronický podpis a j ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 5:27

V tomto audio příspěvku vás stručně seznámíme s možnostmi webového Portálu občana, což je velmi užitečný nástroj a bohatý zdroj celé řady informací, a přitom je k dispozici zcela bezplatně.

  • Novelizace
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 9:56

Dnes se spolu blíže podíváme na novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšiřuje vymezení osob, na které se vztahuje povinnost zřízení datových schránek ze zákona. Bezesporu největší ...

  • Judikatura
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 12:33

V tomto audiopodcastu si shrneme závěry rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 26. května 2022 s číslem jednacím 4 Afs 264/2018-85, v němž se Nejvyšší správní soud vyjadřuje k tomu, zda při doručování při správě daní platí pro určen ...