Ing. Josef Horák, Ph.D.

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
  • Novelizace
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 07:24

Až do konce roku 2023 musely účetní jednotky vést účetnictví pouze v českých korunách. To se však změnilo od 1. ledna 2024 zavedením funkční měny, které přinesla do českého účetnictví zásadní změny. V podcastu si vysvětlíme možnost využívání funkční ...

  • Novelizace
Vydáno: 17. 1. 2024 Délka: 08:35

Podívejme se na aktuální podporu rozvoje elektromobility v České republice. Co je jejím předmětem? Jaké subjekty ji mohou čerpat a za jakých podmínek? A jaká omezení souvisí s příslušným dotačním procesem?

  • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 08:10

Digitální účetnictví jako efektivní metoda zpracovává účetní operace prostřednictvím softwaru a automatizace, která však nese rizika. Ta mohou zahrnovat ztrátu dat z důvodu selhání hardwaru nebo zneužití dat třetími osobami, včetně zaměstnanců. Důlež ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:59

Digitálně vedené účetnictví je velmi diskutovaným fenoménem. Při potřebě digitalizace papírových účetních a daňových dokladů existují dvě možnosti: ruční převod pomocí skeneru nebo autorizovaná konverze. Správné provedení autorizované konverze zajišť ...

  • Novelizace
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 7:49

V dnešním světě se papírové faktury postupně nahrazují digitální podobou a elektronická fakturace se stává součástí moderního podnikání. Umožňuje efektivnější vystavování a přenos informací o finančních transakcích mezi obchodními partnery. Díky stru ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 6:09

V tomto podcastu se zaměříme na kvalifikované časové razítko a jeho využití v rámci digitálně vedeného účetnictví. Nejprve si objasníme jeho funkci a význam. Dále si řekneme, proč je vhodné doplnit elektronický podpis současně i o kvalifikované časov ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 7:54

V tomto podcastu se zaměříme na elektronický podpis. Nejprve si vymezíme jeho účel a funkci. Dále si řekneme, jakým způsobem se člení, a v neposlední řadě si uvedeme přesný postup, jakým způsobem si může účetní jednotka zřídit elektronický podpis a j ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 9:26

V tomto podcastu se zaměříme na to, jakým způsobem účetní jednotky evidují kryptoměny ve svém účetnictví. Objasníme si účel používání kryptoměn a způsoby jejich nabytí a řekneme si, jak se kryptoměny oceňují. Veškeré informace, které se dozvíte, jsou ...