Správa daní

Počet vyhledaných dokumentů: 34
Počet vyhledaných dokumentů: 34
 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 09:14

Rozsudek krajského soudu, číslo jednací 51 Af 12/2023-68 se zabývá otázkou, zda je v důsledku chybného vyplnění elektronického průvodního dokladu, takzvaného „e-AD“, možné zboží v tomto dokladu omylem neuvedené považovat za uvolněné do volného daňové ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 11:16

Komentář k usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 13. února 2024, čj.: 8 Afs 296/2020-133 Toto usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se zabývá tím, zda správce daně má při stanovení daně na základě daňové kontroly z ...

 • Judikatura
Vydáno: 2. 4. 2024 Délka: 06:27

Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře. Toto pravidlo, uvedené v článku 203 evropské směrnice o DPH, je v posledních letech zdrojem mnoha překvapení. Jediné, co je snad jasné a neměnné, je fakt, že pokud ...

 • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 08:19

Pokud správní soudy nařizují (mimo jiné při přezkumu daňových rozhodnutí) ústní jednání, musík tomuto jednání účastníky řízení předvolat. Účastníkům by měl být poskytnut čas k přípravě najednání přiměřený povaze věci, podle soudního řádu správního al ...

Vydáno: 19. 1. 2024 Délka: 07:46

Podle § 148 odst. 5 daňového řádu se desetiletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně neprodlužuje. Změní na tom něco ustanovení § 41 soudního řádu správního, podle kterého tato lhůta po dobu řízení před správním soudem neběží? A jak to bylo ještě za ...

V minulém díle naší minisérie věnované daňové kontrole jsme mluvili o právech a povinnostech daňových subjektů. Některá tato práva a povinnosti souvisela s dokazováním, které jsme slíbili rozebrat podrobněji v dalším díle. Proto se nyní zaměříme na d ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 08:24

V minulých dílech naší podcastové sérii zaměřené na správu daní jsme již rozebrali kontrolní postupy správce daně a jednotlivé fáze daňové kontroly. V dnešním díle na fáze daňové kontroly navážeme. Zaměříme se totiž na práva a povinnosti daňových sub ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 09:10

Finanční správa dlouhá léta zastává výklad, že dodatečné daňové přiznání na daň nižší je potřeba podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil důvody pro podání dodatečného daňového přiznání. Pokud daňový subjekt tut ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 8:02

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:58

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 11:39

Správce daně doměřil Krkonošským papírnám daň z příjmů právnických osob z důvodu zneužití práva, ke kterému mělo dojít účelovou emisí a následným úpisem tak zvaných korunových dluhopisů. Jak tuto otázku posoudily správní soudy se dozvíme v tomto podc ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:54

Dvojice rozhodnutí Soudního dvora ve věcech C-612/21 Gmina O. a C-616/21 Gmina L., které se týkají otázky výkonu ekonomické činnosti, posunula laťku opět o něco výš nevyzpytatelnosti pravidel celého evropského systému DPH. Jde o případy, ve kterých s ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:10

Převodní ceny neboli transfer pricing jsou prioritou finanční správy. V praxi se tato skutečnost projevuje stále rostoucím počtem provedených daňových kontrol zaměřených na tuto oblast, výše doměřené daně z příjmu právnických osob i výše snížené ztrá ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 9:44

Obec Řepov vydala obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou zvýšila daň z nemovitých věcí pouze selektivně vybraným pozemkům některých podnikatelských subjektů. Je takové jednání obce diskriminační? P ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:12

Právnická osoba převedla na soukromý účet svého jediného jednatele a společníka finanční prostředky. Jelikož v České republice je hodně jednočlenných s. r. o., jedná se o poměrně běžný jev. Finanční úřad převod těchto prostředků považoval za příjem j ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 9:50

V tomto příspěvku se vrátíme k podvodu na DPH – tentokrát se na něj podíváme z pohledu toho, co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH, respektive aby s takovým doměrkem obstál v soudním přezkumu.

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 6:14

Kam až může správce daně zajít v rámci daňové kontroly? Má finanční úřad v rámci svého šetření právo vyžádat si kamerové záznamy od policie? Touto velmi citlivou záležitostí se nedávno zabýval Nejvyšší správní a následně i Ústavní soud. V dnešním pod ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:54

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, číslo jednací 3 Afs 14/2021-63 o tom, jak správce daně a soudy posoudily situaci, kdy se v obchodním řetězci stal podvod na DPH a daňový subjekt tvrdil, že o ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:18

O tom, že jsou převodní ceny předmětem zájmu správce daně, a tedy jednou z nejčastěji kontrolovaných oblastí, se mluví již nějakou dobu. Jaká témata jsou aktuálně v rámci takových daňových kontrol řešena a na co se správce daně nejčastěji ptá? To si ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 10:24

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022, čj.: 3 Afs 8/2020-41, v němž se dozvíme, zda může mít vliv na běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně, když správce daně vykonává vyhledávací činnost p ...