Prodlužuje se desetiletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně?

Vydáno:

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:

Podle § 148 odst. 5 daňového řádu se desetiletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně neprodlužuje. Změní na tom něco ustanovení § 41 soudního řádu správního, podle kterého tato lhůta po dobu řízení před správním soudem neběží? A jak to bylo ještě za účinnosti zákona o správě daní a poplatků? Jaký vliv na běh prekluzivní lhůty mají přechodná ustanovení k daňovému řádu? Jelikož na tuto problematiku panují v praxi rozdílné názory, vyjádřil se k ní i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Podívejme se nyní, jak.