Dovoz, vývoz a clo

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:02

Jak uvádí § 69 zákona o DPH, od daně je osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží. Rovněž je osvobozeno poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží za podmínky, že je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Vý ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 13:01

V rámci podnikatelské činnosti se podnikatelé a obchodní společnosti mohou dostat do situace, ve které zahraniční osoby z jiného členského státu budou poptávat zboží či služby těchto tuzemských plátců DPH. Vyvstává tak otázka, zda poptávané plnění bu ...

  • Judikatura
Vydáno: 18. 8. 2022 Délka: 8:24

Případ C-247/21 Luxury Trust je možná předzvěstí velkých změn v uplatňování DPH v případě mezinárodního obchodování se zbožím v rámci Evropské unie. Možná. Protože zatím je k dispozici jen stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU, finální ro ...

  • Judikatura
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 9:10

K dani z přidané hodnoty se při dovozu zboží dlouhé roky v praxi – a to nejen české, ale i v jiných členských státech – přistupovalo poměrně laxně. Dovozci zboží vesele samovyměřovali daň z dovozů zboží, bez ohledu na to, jaký titul k tomuto zboží mě ...