Osvobození služeb spojených s vývozem či dovozem

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Jak uvádí § 69 zákona o DPH, od daně je osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží. Rovněž je osvobozeno poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží za podmínky, že je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Výklad této podmínky je v české praxi zcela ustálený: není podstatné, zda hodnota služeb vázaných na dovoz skutečně byla dovozcem zahrnuta do základu daně. Rozhoduje, zda tato služba v principu vstupuje do základu daně podle § 38 zákona o DPH. Ten vyžaduje, aby základ daně zahrnoval výdaje na přepravu do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění dovozu známo. Poskytovatel přepravy se tedy nemusí ptát, zda dovozce službu skutečně do základu daně zahrnul. To je rozumný přístup, jinak by aplikace osvobození byla značně nespravovatelná.