Daňová kontrola, přezkum

Počet vyhledaných dokumentů: 11
Počet vyhledaných dokumentů: 11

V minulém díle naší minisérie věnované daňové kontrole jsme mluvili o právech a povinnostech daňových subjektů. Některá tato práva a povinnosti souvisela s dokazováním, které jsme slíbili rozebrat podrobněji v dalším díle. Proto se nyní zaměříme na d ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 08:24

V minulých dílech naší podcastové sérii zaměřené na správu daní jsme již rozebrali kontrolní postupy správce daně a jednotlivé fáze daňové kontroly. V dnešním díle na fáze daňové kontroly navážeme. Zaměříme se totiž na práva a povinnosti daňových sub ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 8:02

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:58

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:10

Převodní ceny neboli transfer pricing jsou prioritou finanční správy. V praxi se tato skutečnost projevuje stále rostoucím počtem provedených daňových kontrol zaměřených na tuto oblast, výše doměřené daně z příjmu právnických osob i výše snížené ztrá ...

  • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:12

Právnická osoba převedla na soukromý účet svého jediného jednatele a společníka finanční prostředky. Jelikož v České republice je hodně jednočlenných s. r. o., jedná se o poměrně běžný jev. Finanční úřad převod těchto prostředků považoval za příjem j ...

  • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 6:14

Kam až může správce daně zajít v rámci daňové kontroly? Má finanční úřad v rámci svého šetření právo vyžádat si kamerové záznamy od policie? Touto velmi citlivou záležitostí se nedávno zabýval Nejvyšší správní a následně i Ústavní soud. V dnešním pod ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:18

O tom, že jsou převodní ceny předmětem zájmu správce daně, a tedy jednou z nejčastěji kontrolovaných oblastí, se mluví již nějakou dobu. Jaká témata jsou aktuálně v rámci takových daňových kontrol řešena a na co se správce daně nejčastěji ptá? To si ...

  • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 6:35

Když daňový subjekt navrhne správci daně při daňové kontrole provedení důkazů v režimu utajovaných informací, jak se má zachovat správce daně? Má, či musí důkazy provést, anebo nikoli? Nejen tuto otázku řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku, jehož k ...

  • Judikatura
Vydáno: 17. 5. 2022 Délka: 7:16

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. března 2022, čj. 7 Afs 231/2022-31, v němž se Nejvyšší správní soud vyjadřuje, kdy může být vyhledávací činnost správce daně považována za skrytou daňovou kontrolu a ja ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 15. 3. 2022 Délka: 8:10

V tomto podcastu se zaměříme na problematiku postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly ze strany správce daně dle daňového řádu.