Ing. Zuzana Tregnerová

Počet vyhledaných dokumentů: 11
Počet vyhledaných dokumentů: 11

V minulém díle naší minisérie věnované daňové kontrole jsme mluvili o právech a povinnostech daňových subjektů. Některá tato práva a povinnosti souvisela s dokazováním, které jsme slíbili rozebrat podrobněji v dalším díle. Proto se nyní zaměříme na d ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 08:24

V minulých dílech naší podcastové sérii zaměřené na správu daní jsme již rozebrali kontrolní postupy správce daně a jednotlivé fáze daňové kontroly. V dnešním díle na fáze daňové kontroly navážeme. Zaměříme se totiž na práva a povinnosti daňových sub ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 8:02

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:58

Většina podnikatelů se během podnikatelské činnosti setkala s nějakou formou kontroly svých daňových povinností. Pro mnoho z těchto podnikatelů představují pojmy jako daňová kontrola nebo výzva správce daně trochu strašáka. V dnešním díle se zaměříme ...

  • Novelizace

Dne 11. 5. vláda představila nový daňový balíček pro rok 2024 a 2025. Jaké daňové dopady bude mít pro podnikatele i fyzické osoby? Postupně vám představíme navrhované změny u daně z příjmů fyzických osob a jejich odvodů na sociální zabezpečení a zdra ...

  • Novelizace

V tomto audio příspěvku se stručně zaměříme na nově zavedenou daň z neočekávaných zisků známou jako windfall tax, která postihne vybrané podniky v letech 2023 až 2025. Vymezíme si poplatníky daně, popíšeme základ daně a výpočet windfall tax a informu ...

  • Novelizace
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 9:56

Dnes se spolu blíže podíváme na novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšiřuje vymezení osob, na které se vztahuje povinnost zřízení datových schránek ze zákona. Bezesporu největší ...

  • Novelizace
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 7:34

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech, jenž slouží k ochraně práv k nemovitostem. Proto je nezbytné, aby údaje uvedené v katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu. Pokud tomu tak není, může dochá ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 15. 3. 2022 Délka: 8:10

V tomto podcastu se zaměříme na problematiku postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly ze strany správce daně dle daňového řádu.

  • Novelizace
Vydáno: 16. 2. 2022 Délka: 7:13

V dnešním audio příspěvku si vezmeme pod hledáček změny v daňových formulářích pro rok 2022 u daně z příjmů fyzických osob (DPFO) a také u daně z příjmu právnických osob (DPPO). Naším cílem bude zodpovědět, jaké aktualizace v daňových tiskopisech nas ...

  • Výklad praxe

Tento audiopodcast je věnován daňové a účetní problematice zákaznických a věrnostních programů.