Občanské právo

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
  • Judikatura
Vydáno: 14. 5. 2024 Délka: 09:36

Smluvní pokuty jsou běžným utvrzovacím nástrojem smluvních vztahů. I přes to však, otázka přiměřenosti smluvní pokuty je často předmětem sporů a právních úvah. Pojďme se v dnešním podcastu společně podívat na to, jak se k otázce přiměřenosti smluvní ...

  • Judikatura
Vydáno: 13. 5. 2024 Délka: 09:38

Ústavní soud v posledních dnech zamítl návrh Okresního soudu ve Vyškově na zrušení části občanského zákoníku týkající se odškodňování nemajetkové újmy na zdraví. Příčinou této snahy byla metodika odškodňování z pera Nejvyššího soudu, která obecným so ...

  • Evropské právo
Vydáno: 19. 4. 2024 Délka: 09:18

Evropský parlament dne 13. března 2024 schválil návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci, takzvaný Akt o umělé inteligenci. K završení evropského legislativního procesu je ještě zapo ...

  • Judikatura
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 08:16

Uzavření smlouvy mezi účastníky, kteří nejsou fyzicky přítomni ve stejném prostoru je běžnou každodenní realitou. Občanský zákoník tyto situace reguluje prostřednictvím ustanovení o právním jednání vůči nepřítomné osobě. Byť se tedy z právního hledis ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 10:46

Předsmluvní fáze neboli vyjednávání o obsahu smlouvy je běžnou součástí nejen obchodních, ale často i jiných běžných smluv každodenního života. Tato jednání jsou plně režii potenciálních smluvních stran. Některé výjimečné situace však občanský zákoní ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 9:05

V každodenní smluvní praxi je poměrně častá situace, kdy jedna ze stran tzv. vycouvá z uzavření smlouvy. Občanský zákoník takové jednání penalizuje v případech absence spravedlivého důvodu. Zdánlivě bezdůvodné přerušení kontraktačního procesu může m ...