Ostatní daně

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 9:44

Obec Řepov vydala obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou zvýšila daň z nemovitých věcí pouze selektivně vybraným pozemkům některých podnikatelských subjektů. Je takové jednání obce diskriminační? P ...

  • Judikatura
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 11:02

Příspěvek se věnuje dopravě zboží podléhající spotřební dani za situace, kdy na dokladu o dopravě jsou uvedeny některé chybné údaje. Celní úřady v takových případech mnohdy považují zboží za dopravované bez příslušného dokladu. To má za následek zaji ...

  • Novelizace
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 7:34

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech, jenž slouží k ochraně práv k nemovitostem. Proto je nezbytné, aby údaje uvedené v katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu. Pokud tomu tak není, může dochá ...

  • Novelizace
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 7:29

Tento podcast posluchači odpoví na otázky týkající se daňových aspektů ve vztahu k elektronickým vozidlům. Představí postupy, které vycházejí z praxe, a byly vydány a odsouhlaseny Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Minister ...