Ing. Anna Pavlíčková

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:16

V tomto audio příspěvku se stručně zaměříme na problematiku srážkové daně ve vztahu k přeshraničním platbám. Základním právním pramenem pro tuto problematiku je zákon o daních z příjmů a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které mají apli ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 8. 2022 Délka: 6:18

V tomto podcastu se podíváme na zoubek paušální dani, která byla do českého právního řádu zavedena novelou zákona o daních z příjmů k 1. 1. 2021. A zmíníme též změny, na které se pravděpodobně můžete těšit v roce 2023.

  • Novelizace
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 7:29

Tento podcast posluchači odpoví na otázky týkající se daňových aspektů ve vztahu k elektronickým vozidlům. Představí postupy, které vycházejí z praxe, a byly vydány a odsouhlaseny Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím a Minister ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 18. 1. 2022 Délka: 9:34

V dnešním audio příspěvku se zaměříme na roční zúčtování u zaměstnanců za rok 2021, které je nutné provést nejpozději do 31. března tohoto roku.