Ing. Michal Škrabiš, FCCA

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
  • Výklad praxe
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 8:08

Problematika zápůjček mezi společností a společníky je důležitou a hojně využívanou formu získávání finančních prostředků. Půjčování finančních prostředků mezi obchodní společností a společníky přináší mnohé daňové dopady a otázky. V podcastu rozebír ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 6:04

Nejčastější případy, kdy se s příjmy vyplácenými daňovým nerezidentům můžeme setkat, jsou výplaty zahraničním zaměstnancům ve formě mezd či odměny daňovým nerezidentům, kteří jsou ve funkci statutárních orgánů. Taktéž se může jednat o odměny zahranič ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 8:21

Problematika zdanění úroků a licenčních poplatků není zdaleka tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Obzvláště pak, když se řeší úroky či licenční poplatky, které jsou vyplácené přeshraničním subjektům. Dnes se právě podíváme blíže na úrok ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:57

V současné době má využívání elektromobilů a některých typů hybridů několik výhod, jakými jsou například parkování v modrých zónách pro rezidenty zdarma nebo osvobození od dálničního poplatku. Nově došlo k rozšíření podpory ze strany státu, která má ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:16

V tomto audio příspěvku se stručně zaměříme na problematiku srážkové daně ve vztahu k přeshraničním platbám. Základním právním pramenem pro tuto problematiku je zákon o daních z příjmů a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které mají apli ...