Autoři

Celkem 59 autorů

Řadit podle:

Celkem 59 autorů

Řadit podle:

Jakub vystudoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po dobu jednoho semestru studoval v zahraničí, konkrétně na Univerzitě v Antverpách, v Belgii. Daním se věnuje již od svého nástupu na pozici asistenta daň ...
Vojtěch se stal součástí týmu EKP Advisory v září 2023. Již v roce 2022 během studií na Vysoké škole ekonomické v Praze složil zkoušky Komory daňových poradců České republiky a stal se daňovým poradcem pod číslem osvědčení 5 861. V rámci studia Vojtě ...
Tomáš Brandejs je daňový poradce, který se dílem náhody pustil v roce 2004 do studia evropských pravidel daně z přidané hodnoty. To se mu na dalších mnoho let stalo osudným, neboť se až do současnosti v rámci oddělení nepřímých daní společnosti Deloi ...
Adéla se po několika výhrách v matematických olympiádách rozhodla, že čísla jsou její parketa a bude se jim věnovat i v dospělosti jako daňový poradce. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v oboru ekonomie a úspěšně absolvovala zkoušky daňového ...
Advokát trvale spolupracující s pražskou kanceláří globální advokátní firmy Squire Patton Boggs specializující se vedle korporátního práva též na oblast regulatoriky a soudních sporů. Společně s Davidem je hlavním spoluautorem knižní série Základů so ...
Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společno ...
Jsme poradenskou společností s pobočkou v Praze a v Jihlavě a klientům pomáháme zejména v oblasti daní a účetnictví. Našimi klienty jsou především právnické osoby menší a střední velikosti, pro které je outsourcing účetních a daňových služeb tím n ...
Poradenství v oblasti pracovní práva poskytují právníci EY Law na každodenní bázi, včetně sledování celého spektra aktualit týkajících se zaměstnanců a zaměstnavatelů. Rozsáhlé zkušenosti mají také v oblasti smluvního poradenství, veškerých obchodníc ...
Štěpán Eichinger je daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců pod číslem osvědčení 5759 a členem Komory certifikovaných účetních jako certifikovaný účetní. Specializuje se zejména na daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Je absolventem Vys ...
Monika Feigerlová pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v Praze a je členem výzkumného týmu Centra pro klimatické právo a udržitelnost. Získala doktorát na Univerzitě Karlově v Praze a titul LL.M. v oboru řešení meziná ...
Alena Fleischmannová je daňovou poradkyní ve společnosti EKP Advisory. Je členkou Sekce majetkových daní, DPFO a správy daní Komory daňových poradců v ČR. Vystudovala Akademii STING v Brně a účetnictví a daním se věnuje již přes 20 let. V minulosti s ...
GRANTEX accounting je od roku 2017 součástí GRANTEX ADVISOURY GROUP – poradenské skupiny podporující podnikatele, firmy, města a obce, ale i další subjekty veřejného sektoru po celé České republice v oblasti dotací, práva, daní, účetnictví, auditu a ...
Adéla je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve své praxi působí jako daňová poradkyně ve společnosti Rödl & Partner. Specializuje se především na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na daň ...
Advokát a vedoucí partner EY Law advokátní kancelář, s.r.o. Zaměřuje se zejména na oblast fúzí, akvizic a restrukturalizací obchodních společností v České republice. Ondřej se specializuje i na oblast pracovního práva a soudní a rozhodčí řízení. Je z ...
Interní doktorand na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí také jako asistent soudce Městského soudu v Praze. Vedle oboru právo a právní věda vystudoval magisterský obor politologie na FSV UK. Ve své akademické práci se ...
Specialista na finanční, manažerské účetnictví a využití informačních technologií v oblasti finančního řízení. Je absolventem doktorského studia v oboru Organizace a řízení podniků na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. V současné době ...
Advokátní koncipientka působící v EY Law advokátní kancelář, s.r.o. a odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své praxi se zaměřuje především na právo obchodních korporací a závazkové právo, a to v rámc ...
Po ukončení magisterského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil do společnosti Ernst & Young, následně pracoval ve společnosti BDO Tax. Od roku 2012, kdy ukončil doktorské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, působí jako ...
Lucie vystudovala obor Zdanění a daňová politika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Již během studií a následně po nich nasbírala pracovní zkušenosti v oblasti účetnictví. Daním se věnuje od nástupu na pozici asistenta daňového poradce do EKP Adviso ...