Daň z přidané hodnoty

Počet vyhledaných dokumentů: 41
Počet vyhledaných dokumentů: 41
 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 07:01

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-674/22 Gemeente Dinkelland otevřelo hned několik témat najednou. Jedním z nich je způsob uplatnění nároku na odpočet daně v případě plnění použitých jak v rámci ekonomické činnosti, tak mimo rámec takové činnosti. ...

 • Judikatura
Vydáno: 2. 4. 2024 Délka: 06:27

Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře. Toto pravidlo, uvedené v článku 203 evropské směrnice o DPH, je v posledních letech zdrojem mnoha překvapení. Jediné, co je snad jasné a neměnné, je fakt, že pokud ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 1. 2024 Délka: 06:29

V létě loňského roku jsem vás, drazí posluchači, seznámil s kontroverzními názory generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie v případu C-288/22 TP. Zabýval se zdanitelností odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby. Neup ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 06:54

Kdo řešil v posledních několika letech otázku určení místa plnění u webinářů a podobných online akcí a do hledání odpovědi se ponořil opravdu důkladně, zjistil, že jasně odpovědět nelze. Problematika byla kdysi komentována Soudním dvorem. Ten rozhodl ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 07:22

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-505/22 Deco Proteste – Editores, se týká otázky nezdanění dárků k předplatnému časopisu novým předplatitelům. Nejasná, těžko interpretovatelná a značně zastřená pravidla daně z přidané hodnoty jsou po ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:02

Jak uvádí § 69 zákona o DPH, od daně je osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží. Rovněž je osvobozeno poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží za podmínky, že je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Vý ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:06

V praxi se může stát, že plátci DPH svoje zboží neprodají, ale rozhodnou se ho darovat. Důvody mohou být různé – zlepšení pověsti společnosti, solidarita vůči druhým, snaha o vhodný marketing, či zbavení se zboží, které by za běžných okolností bylo j ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:54

Dvojice rozhodnutí Soudního dvora ve věcech C-612/21 Gmina O. a C-616/21 Gmina L., které se týkají otázky výkonu ekonomické činnosti, posunula laťku opět o něco výš nevyzpytatelnosti pravidel celého evropského systému DPH. Jde o případy, ve kterých s ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 7:18

Pohled generálního advokáta Soudního dvora na definici ekonomické činnosti je natolik netradiční, že nejspíše otřese základy systému DPH. A to i pokud Soudní dvůr nebude jeho přístup zcela sdílet a – jak on velmi dobře umí – sem tam něco ze stanovisk ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 13:01

V rámci podnikatelské činnosti se podnikatelé a obchodní společnosti mohou dostat do situace, ve které zahraniční osoby z jiného členského státu budou poptávat zboží či služby těchto tuzemských plátců DPH. Vyvstává tak otázka, zda poptávané plnění bu ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:09

Soudní dvůr Evropské unie doplnil další dílek do skládačky zvané zvláštní režim pro použité zboží, a to rozhodnutím C-365/22 IT. Konkrétně šlo o zvláštní režim pro použité zboží na nákup aut vyřazených po totální havárii z provozu, která pak byla jak ...

 • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 10:13

V tomto příspěvku se zaměříme na novelu zákona o DPH, která zavádí od roku 2023 zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce k DPH, a to poprvé od existence zákona. Vysvětlíme si, co se považuje za obrat, co se do něj započítává a jak se počítá pro ...

 • Novelizace
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 6:19

Sotva jsme si stačili zvyknout na změny v daních platné od roku 2023, představila vláda nový konsolidační balíček chystaných změn pro rok 2024. Smyslem balíčku má být zavedení opatření, jež povedou ke snížení deficitu státního rozpočtu. Přestože balí ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 6:47

Tentokrát v rámci komentovaného judikátu navštívíme Bulharsko. Tam totiž sahají počátky sporu o to, zda podnikatel musí vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně z obchodního majetku, který používal pro podnikání, ale který byl pro svou zastaral ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 8:41

Podívejme se společně na situaci, kdy právnická osoba podala přihlášku k dobrovolné registraci k DPH a správce daně ji zamítl. Z jakých důvodů byla žádost zamítnuta? Jaké informace nad rámec vyplněné přihlášky správce daně požadoval a jak se k této p ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 5. 2023 Délka: 7:06

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej se týká toho, zda mají být plnění uskutečňovaná na dobíjecích stanicích pro elektromobily kvalifikována jako dodání zboží nebo jako poskytnutí služby. Proč by mělo jít ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 7:52

V březnu vyšlo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C 239/22 État Belge and Promo 54, týkající se aplikace osvobození prodeje přestavěné budovy. Všechny diskuze nad tím, jaké závěry vlastně rozhodnutí přineslo, končí povzdechem „těžko říct ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:03

Před pár lety, psal se podzim roku 2016, jsme se od Soudního dvora Evropské unie dozvěděli něco nečekaného. Ne, že by se to do té doby nedělo. Ale tehdy se odborníci na DPH nedokázali ze stanoviska soudu vzpamatovat dlouho. V rámci případu C-432/15 B ...

 • Novelizace
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 8:37

Daňový balíček pro 2023 přinesl novinky i v oblasti DPH, a proto bychom se v rámci dnešního podcastu na tyto změny společně detailněji podívali. Probereme dlouho očekávanou změnu limitu obratu pro povinnou registraci k DPH, podíváme se na změny ve lh ...

 • Novelizace
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 11:39

V tomto příspěvku se zaměříme na novelu zákona o DPH, která zavádí od roku 2023 zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce k DPH, a to poprvé od existence zákona. Vysvětlíme si, co se považuje za obrat, co se do něj započítává a jak se počítá pro ...