Ing. Tomáš Brandejs

Počet vyhledaných dokumentů: 35
Počet vyhledaných dokumentů: 35
 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 07:01

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-674/22 Gemeente Dinkelland otevřelo hned několik témat najednou. Jedním z nich je způsob uplatnění nároku na odpočet daně v případě plnění použitých jak v rámci ekonomické činnosti, tak mimo rámec takové činnosti. ...

 • Judikatura
Vydáno: 2. 4. 2024 Délka: 06:27

Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, která uvede tuto daň na faktuře. Toto pravidlo, uvedené v článku 203 evropské směrnice o DPH, je v posledních letech zdrojem mnoha překvapení. Jediné, co je snad jasné a neměnné, je fakt, že pokud ...

 • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 06:55

Dovoz zboží do Evropské unie je předmětem DPH. Protože tato daň má plnit rozpočty toho členského státu, ve kterém se dovoz uskutečnil, je nezbytné mít jasné a předvídatelné pravidlo pro určení místa plnění při dovozu zboží. To se podařilo zákonodárci ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 1. 2024 Délka: 06:29

V létě loňského roku jsem vás, drazí posluchači, seznámil s kontroverzními názory generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie v případu C-288/22 TP. Zabýval se zdanitelností odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby. Neup ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 06:54

Kdo řešil v posledních několika letech otázku určení místa plnění u webinářů a podobných online akcí a do hledání odpovědi se ponořil opravdu důkladně, zjistil, že jasně odpovědět nelze. Problematika byla kdysi komentována Soudním dvorem. Ten rozhodl ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 07:22

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-505/22 Deco Proteste – Editores, se týká otázky nezdanění dárků k předplatnému časopisu novým předplatitelům. Nejasná, těžko interpretovatelná a značně zastřená pravidla daně z přidané hodnoty jsou po ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 8:02

Jak uvádí § 69 zákona o DPH, od daně je osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží. Rovněž je osvobozeno poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží za podmínky, že je hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Vý ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 7:54

Dvojice rozhodnutí Soudního dvora ve věcech C-612/21 Gmina O. a C-616/21 Gmina L., které se týkají otázky výkonu ekonomické činnosti, posunula laťku opět o něco výš nevyzpytatelnosti pravidel celého evropského systému DPH. Jde o případy, ve kterých s ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 7:18

Pohled generálního advokáta Soudního dvora na definici ekonomické činnosti je natolik netradiční, že nejspíše otřese základy systému DPH. A to i pokud Soudní dvůr nebude jeho přístup zcela sdílet a – jak on velmi dobře umí – sem tam něco ze stanovisk ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:09

Soudní dvůr Evropské unie doplnil další dílek do skládačky zvané zvláštní režim pro použité zboží, a to rozhodnutím C-365/22 IT. Konkrétně šlo o zvláštní režim pro použité zboží na nákup aut vyřazených po totální havárii z provozu, která pak byla jak ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 6:47

Tentokrát v rámci komentovaného judikátu navštívíme Bulharsko. Tam totiž sahají počátky sporu o to, zda podnikatel musí vrátit původně uplatněný nárok na odpočet daně z obchodního majetku, který používal pro podnikání, ale který byl pro svou zastaral ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 5. 2023 Délka: 7:06

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej se týká toho, zda mají být plnění uskutečňovaná na dobíjecích stanicích pro elektromobily kvalifikována jako dodání zboží nebo jako poskytnutí služby. Proč by mělo jít ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 7:52

V březnu vyšlo rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C 239/22 État Belge and Promo 54, týkající se aplikace osvobození prodeje přestavěné budovy. Všechny diskuze nad tím, jaké závěry vlastně rozhodnutí přineslo, končí povzdechem „těžko říct ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:03

Před pár lety, psal se podzim roku 2016, jsme se od Soudního dvora Evropské unie dozvěděli něco nečekaného. Ne, že by se to do té doby nedělo. Ale tehdy se odborníci na DPH nedokázali ze stanoviska soudu vzpamatovat dlouho. V rámci případu C-432/15 B ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 7:25

Není snad v poslední době judikát, který by se nedotknul základních principů DPH a který by je rovnou neobrátil vzhůru nohama. Řada tentokrát došla na pravidlo, podle něhož osoba, která nesprávně uvede daň na faktuře, musí tuto částku odvést správci ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 12. 2022 Délka: 6:54

S poskytováním různých benefitů zdarma v rámci motivačních zaměstnaneckých programů se dnes setkáme v každé větší firmě. Často si zaměstnanec může volit z celé řady benefitů a vytvořit si menu, které odpovídá jeho zájmům. Měsíčně tak zaměstnanci moho ...

 • Judikatura
Vydáno: 17. 11. 2022 Délka: 7:18

V pár týdnu starém rozhodnutí C-250/21 Soudní dvůr prozradil poměrně zajímavé obchodní tajemství. Prý lze poskytovat faktoringové služby, které jsou běžně zdanitelné, a přitom neodvádět DPH. Ačkoli poskytovatel takových služeb současně nemá nárok na ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 7:18

V dnešním díle si představíme případ C-227/21 HA.EN., který se týká otázky, kdy správce daně nemůže odejmout nárok na odpočet daně a kdy naopak ano. Je to čtení nejen poučné, ale i lehce beletristické a zábavné. Samotná zápletka spočívá v tom, že poř ...

 • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 6:31

V dnešním díle si představíme hned dvě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, ve kterých byla částečně vyjasněna pravidla běhu prekluzivní lhůty pro uplatnění odpočtu daně. V obou Soudní dvůr okomentoval okamžik, kdy je tuto lhůtu možné považovat z ...

 • Judikatura
Vydáno: 18. 8. 2022 Délka: 8:24

Případ C-247/21 Luxury Trust je možná předzvěstí velkých změn v uplatňování DPH v případě mezinárodního obchodování se zbožím v rámci Evropské unie. Možná. Protože zatím je k dispozici jen stanovisko generálního advokáta Soudního dvora EU, finální ro ...