Dokazování

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
  • Judikatura
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 11:16

Komentář k usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 13. února 2024, čj.: 8 Afs 296/2020-133 Toto usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se zabývá tím, zda správce daně má při stanovení daně na základě daňové kontroly z ...

  • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 9:50

V tomto příspěvku se vrátíme k podvodu na DPH – tentokrát se na něj podíváme z pohledu toho, co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH, respektive aby s takovým doměrkem obstál v soudním přezkumu.

  • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 6:35

Když daňový subjekt navrhne správci daně při daňové kontrole provedení důkazů v režimu utajovaných informací, jak se má zachovat správce daně? Má, či musí důkazy provést, anebo nikoli? Nejen tuto otázku řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku, jehož k ...

  • Judikatura
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 6:47

Když svědek onemocní, může správce daně provést výslech i u něj doma či na jiném místě, než je finanční úřad? A musí daňový subjekt znát svého dodavatele pro uplatnění výdajů u daně z příjmů? Nejen tyto otázky řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku, ...

  • Judikatura
Vydáno: 18. 8. 2022 Délka: 12:32

V praxi se běžně setkáváme s tím, že při daňové kontrole daně z příjmů a daně z přidané hodnoty správce daně zpravidla určitý náklad posoudí shodně – buď uzná, že se jedná o daňově uznatelný náklad z pohledu daně z příjmů a že odpočet DPH byl oprávně ...

  • Judikatura
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 13:05

Může správce daně odmítnout návrh daňového subjektu na výslech svědka, který by měl dosvědčit, že prováděl pro obchodní korporaci určité práce, ačkoli ze zprávy OSSZ vyplývá, že nebyl v její evidenci jako zaměstnanec této korporace? Pojďme si dnes sh ...