Musí daňový subjekt znát svého dodavatele?

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:
Pohled: Judikatura

V praxi se běžně setkáváme s tím, že při daňové kontrole daně z příjmů a daně z přidané hodnoty správce daně zpravidla určitý náklad posoudí shodně – buď uzná, že se jedná o daňově uznatelný náklad z pohledu daně z příjmů a že odpočet DPH byl oprávněný a ani daň z příjmů ani DPH nedoměří, anebo naopak obě daně doměří. V tomto rozsudku však Nejvyšší správní soud upozornil na to, že je nutno skutkové okolnosti ve vztahu k dani z příjmů na straně jedné a DPH na straně druhé posuzovat odlišně. Mimoto se vyslovil i k tomu, zda oznámení vadného rozhodnutí prodlužuje prekluzivní lhůtu pro stanovení daně.