JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
  • Novelizace
Vydáno: 5. 4. 2024 Délka: 12:06

Názory vyjádřené v tomto podcastu jsou osobní názory autorky, nikoliv instituce, ve které působí.  Klimatické plány přijímá řada společností na dobrovolné bázi. Nově se s nimi ovšem setkáváme v legislativě o reportingu, navrhované úpravě o náležit ...

  • Novelizace
Vydáno: 19. 1. 2024 Délka: 12:43

Společnosti působící v České republice se přidávají k zahraničnímu trendu klimatických prohlášení. Dosažení klimatické neutrality nebo nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050 a dříve jsou typickým příkladem firemních sdělení. Jejich četnost ze ...