Je neposkytnutí přiměřené lhůty vadou řízení způsobující nezákonnost rozhodnutí?

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:
Pohled: Judikatura

Pokud správní soudy nařizují (mimo jiné při přezkumu daňových rozhodnutí) ústní jednání, musí
k tomuto jednání účastníky řízení předvolat. Účastníkům by měl být poskytnut čas k přípravě na
jednání přiměřený povaze věci, podle soudního řádu správního alespoň 10 dnů. Co se stane, pokud
soud tuto lhůtu nedodrží? Může se tak jednat o vadu řízení způsobující nezákonnost rozhodnutí ve
věci samé? Na to se podívejme v rámci rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2024
pod číslem jednacím 3 Afs 403/2021-29.