Vydáno:
Pohled: Judikatura

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento podcast je pouze pro předplatitele

Zaregistrujte se a pusťte se do poslechu.

Díky registraci získáte

  • Poslech až 3 podcastů dle vlastního výběru
  • Odemčené podcasty 
  • Poslech vybraných částí Audiozákonů
  • Možnost využít mobilní aplikaci (připravujeme)

Registrovat

Vydáno:
Pohled: Judikatura

V tomto audiopodcastu si shrneme závěry rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 26. května 2022 s číslem jednacím 4 Afs 264/2018-85, v němž se Nejvyšší správní soud vyjadřuje k tomu, zda při doručování při správě daní platí pro určení okamžiku doručení fikcí podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pravidlo podle § 33 odst. 4 daňového řádu, podle něhož: „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.“ Neboli, pokud při doručení fikcí připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, zda doručení nastane v tento den, či až v nejblíže následující pracovní den.