Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
  • Výklad praxe
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 08:05

Zemní a výkopové práce patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi vysoce nebezpečné činnosti, a to nejen na staveništi. Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců. Tyto práce jsou obzvláště nebezpeč ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 9. 4. 2024 Délka: 04:47

Pády ze žebříků patří dlouhodobě mezi nejčastější úrazy na pracovištích. K závažným pracovním úrazům dochází nejenom při pádech z vysokých výšek, ale i z mnohem menších výšek, jako jsou například právě pády ze žebříků. Vysoce rizikovým odvětvím je st ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 08:19

Chemické látky a směsi jsou ve větší či menší míře přítomny téměř na všech pracovištích. Mnozí zaměstnanci jsou tak vystaveni jejich působení při každodenní pracovní činnosti. Některé z nich však mohou mít jednu nebo více nebezpečných vlastností. S c ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 5. 3. 2024 Délka: 06:01

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP opakovat. Zákoník práce pouze uvádí, že pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno. Takže četnost školení je pouze na uvážení a odpovědnosti zaměs ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 5:20

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání a zpět. Tak či tak, stal se úraz, a co teď?

  • Výklad praxe
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 5:44

Hodnocení rizik je klíčovým a preventivním nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Ustanovení týkající se hodnocení rizik se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné. ...

  • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:37

Na trhu je k dispozici široká škála osobních ochranných prostředků, neboli OOPP, a vybrat si mezi nimi ten správný není jednoduché. Při nakupování OOPP se pak často volí podle ceny. V případě této volby ne vždy jsou poskytovány ty správné OOPP, přiče ...