Práce a mzda - strana 2

Počet vyhledaných dokumentů: 108
Počet vyhledaných dokumentů: 108
 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 6:37

Na trhu je k dispozici široká škála osobních ochranných prostředků, neboli OOPP, a vybrat si mezi nimi ten správný není jednoduché. Při nakupování OOPP se pak často volí podle ceny. V případě této volby ne vždy jsou poskytovány ty správné OOPP, přiče ...

 • Novelizace

Od 1. října 2023 se už tak dlouhý seznam informačních povinností zaměstnavatele rozšířil podle evropské směrnice o nové položky. Přibyla na něj délka a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru, informace o odborném rozvoji zaměs ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 10:44

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme z pohledu psychologie ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Te ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle, a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představíme. V prvním díle této série se zaměříme na ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce transponující hned dvě směrnice Evropské unie míří do svého legislativního cíle a s ní celá řada novinek. V podzimní sérii podcastů Vám tyto novinky postupně představujeme. V prvním díle této série jsme probrali ...

 • Novelizace

V prvních dvou dílech podzimní série podcastů, ve kterých Vás seznamujeme s novelou zákoníku práce, jsme představili novou úpravou výkonu práce na dálku. Ve třetím díle této série se podíváme na změny týkající se dohod o pracovní činnosti a dohod o p ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 11:02

Výzkumy ukazují, že většina lidí je přesvědčena, že jsou chytřejší než druzí. Řada z nich se v tom pochopitelně mýlí. Osob, chytřejších než ostatní, je totiž vždy jen zhruba polovina. Jsou však i lidé, kteří svou inteligenci podceňují. Jak poznat, že ...

 • Novelizace

Ve druhém díle naší letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, se zaměříme na to, kdo je povinným subjektem a kdo je příslušnou osobou.

 • Novelizace

V tomto, v pořadí již třetím a také posledním díle letní série podcastů na téma ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, si popíšeme životní cyklus oznámení.

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 10:58

Máte pocit, že ve svém zaměstnání nebo kariéře nepostupujete tak, jak byste si představovali, a není vám zcela jasné proč? Pak příčinou mohou být určitá mylná přesvědčení, kterých se držíte a která vám v postupu či dlouhodobějším úspěchu zbytečně brá ...

 • Novelizace
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 5:53

Na jaře letošního roku vláda schválila dlouho očekávanou novelu zákoníku práce. Společně s ní byly připraveny dílčí novely zákonů, které s novelou zákoníku práce úzce souvisí. Jednou z nich je i novela zákona o inspekci práce. Ten obecně upravuje kon ...

 • Novelizace

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a my Vám ho postupně představíme v letní sérii podcastů. V prvním díle této série se zaměříme na to, kdo je oznamovatel a čeho se oznámení mohou týkat.

 • Výklad praxe
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 9:47

Jako by nestačilo, že nás občas klamou druzí, klameme čas od času i sami sebe. Někdy o tom nevíme, někdy to tušíme, někdy nám to může tak trochu pomoci, častěji nám to však spíše škodí. Jaké jsou nejobvyklejší situace, kdy k tomu dochází?

 • Výklad praxe
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 11:02

Snažíme-li se změnit chování svých blízkých, například proto, že jsme přesvědčeni, že jim určité chování škodí, vysvětlujeme jim zpravidla nejrůznější rizika, která jim v jeho důsledku hrozí. Naše snaha, zdánlivě přirozená, nebývá však často příliš ú ...

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...

 • Judikatura

Jedním typem nepřímé diskriminace je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby osoba se zdravotním postižením měla přístup k určitému zaměstnání nebo k výkonu pracovní činnosti. A právě tento typ nepřímé diskriminace projednávaly so ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 11:11

Zdaleka nejlepší investicí, kterou můžeme ve finančně nejistých dobách podniknout, je investice do sebe sama. Tedy do vlastních schopností, především těch, ve kterých již nyní vynikáme, ale i těch, jejichž získáním se staneme všestrannější. Investova ...

 • Výklad praxe

Standardní pracovní doba zaměstnanců je čtyřicet hodin týdně. Zákoník práce jí říká stanovená týdenní pracovní doba. Kratší pracovní dobu, takzvaný zkrácený úvazek, je možné sjednat pouze v dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V tomto ...

 • Judikatura

Zákoník práce stanoví jasná pravidla používání majetku zaměstnavatele zaměstnanci. Obecně jsou zaměstnanci povinni využívat výrobní prostředky a majetek zaměstnavatele, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení, pouze k výkonu práce ...

 • Judikatura

Takzvaný zlatý padák představuje vysoké odstupné poskytnuté členovi voleného orgánu společnosti, typicky jednateli nebo členovi představenstva, v případě jeho odvolání z funkce. Sjednává se zejména ve smlouvě o výkonu funkce. Ta je uzavírána mezi dan ...