JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
  • Novelizace
Vydáno: 17. 4. 2024 Délka: 05:49

V souvislosti s novým stavebním zákonem se od počátku hovořilo o principu jednoho razítka. Tento princip má vyjádřit myšlenku, že aby bylo možné stavbu realizovat, stačí k tomu stavebníkovi pouze jedno „razítko“ stavebního úřadu. O tom, zda se to nov ...

  • Novelizace
Vydáno: 25. 3. 2024 Délka: 05:28

Nový stavební zákon byl přijat s cílem urychlit povolovací procesy při povolování staveb. Po letech příprav byl nový stavební zákon přijat v roce 2021 a zásadně změněn v roce 2023. Přestože z počátku nepanovala shoda na systému a struktuře stavebních ...