Právo - strana 3

Počet vyhledaných dokumentů: 80
Počet vyhledaných dokumentů: 80
 • Novelizace
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 5:01

Ministerstvo spravedlnosti v současné době pracuje na redefinici skutkové podstaty trestného činu znásilnění. Ta nynější totiž není dostatečná, jelikož neposkytuje ochranu všem obětem. Nově by skutková podstata neměla být založena na použití síly, al ...

 • Výklad praxe

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že společenská smlouva společnosti s ručením omezeným může připustit vznik různých druhů podílů. Vytvoření zvláštních druhů podílů umožňuje společníkům nastavit vzájemné vztahy ve společnosti a míru jejich vliv ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 8. 2023 Délka: 9:11

V tomto podcastu se podíváme na to, jak to může dopadnout, když jednatel půjčí peníze své společnosti.

 • Evropské právo
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 5:08

Evropská komise představila návrh směrnice, která definuje trestný čin spočívající v porušování tzv. omezujících opatření Unie. Pokud bude návrh schválen, členské státy budou mít na implementaci nových pravidel jen šest měsíců. Nyní se na znění směrn ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na převod podílu ve společnosti s ručením omezeným vtěleného do cenného papíru, tzv. kmenového listu.

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 4:31

Úřad evropského veřejného žalobce čelí prvnímu přezkumu ze strany Soudního dvora EU. Rakouský soud totiž tomu unijnímu předložil historicky první předběžnou otázku, která se týká činnosti tohoto úřadu. Už nyní je jasné, že rozhodnutí soudců v Lucembu ...

 • Výklad praxe

Většina tuzemských obchodních korporací má formu společnosti s ručením omezeným. V praxi tak dochází poměrně často k převodům podílů v těchto společnostech. Podcast se proto zaměří na postup, jakým lze převést podíl v SRO, a to konkrétně podíl nevtěl ...

 • Novelizace
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 4:49

Česká republika má v přepočtu na obyvatele čtvrtý nejvyšší počet vězňů z celé Evropské unie. Odborníci na trestní právo proto navrhli několik legislativních změn, které by mohly do budoucna počet vězněných osob v Česku snížit. O jaké změny se jedná? ...

 • Výklad praxe

Značná část tuzemských „SROček“ má pouze jediného společníka. Dnes se proto podíváme na to, jak se v takovéto jednočlenné společnosti přijímají klíčová rozhodnutí.

 • Judikatura
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 9:10

Dnes se podíváme na jedno bílé místo v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Jde o to, že zákon o obchodních korporacích neupravuje, zda je možno odvolat svolanou valnou hromadu společnosti s ručením omezeným.

 • Evropské právo
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 5:24

Od června roku 2021 funguje na evropské úrovni zcela nový orgán – Úřad evropského veřejného žalobce. Jeho úkolem je vyšetřovat a trestně stíhat trestné činy, které poškozují finanční zájmy EU. Na hodnocení jeho efektivity je ještě brzy. Aktuální výro ...

 • Výklad praxe

Neplatnosti usnesení valné hromady se lze dovolávat, pakliže usnesení trpí zákonem vymezenými vadami. Těmito vadami jsou: rozpor usnesení se zákonem, společenskou smlouvu nebo dobrými mravy. Dnes se v podcastu zaměříme na předpoklady a postup, jakým ...

 • Evropské právo
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 5:30

Téměř sedm let po podpisu Istanbulské úmluvy se zdá, že čeští zákonodárci budou hlasovat o její ratifikaci. Česká republika úmluvu podepsala už v roce 2016, od té doby se však její schválení Parlamentem neustále odkládá. Důvodem je i řada mýtů a dezi ...

 • Výklad praxe

Zákon obecně vyžaduje jako nezbytnou podmínku pro konání valné hromady její řádné a včasné svolání, ledaže se společníci tohoto práva na řádné a včasné svolání vzdají. Ačkoli to ze zákona neplyne výslovně, každá společnost by měla upravit detailní pr ...

 • Evropské právo
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 4:45

Na ruskou válečnou agresi na Ukrajině reagovala Evropská unie mimo jiné uvalením řady sankcí. Úroveň jejich vymáhání se ale v jednotlivých členských zemích liší. Rada proto přijala rozhodnutí, díky kterému se porušování unijních sankcí stane v celé E ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu Vám přiblížíme rozhodování společníků mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si vysvětlíme, kdo a jak svolává valnou hromadu ve společnosti s ručením omezeným.

 • Novelizace
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 5:36

Čeští zákonodárci nedávno schválili významnou novelu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Novelizace má však dvouleté zpoždění. Do českého právního řádu totiž mimo jiné implementuje unijní nařízení, které je účinné už od pros ...

 • Výklad praxe

Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku. Zákon o veřejných rejstřících stanoví výčet dokumentů, které jsou povinně ukládány do sbírky listin obchodního rejstříku. V tomto podcastu se zaměříme na možné právní následky neukládání účetní závěrky ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 10:21

V zákoně o obchodních korporacích existují ustanovení, která zvou ke sporu. Ustanovení, která nabízejí příležitost nasadit si rukavice a porvat se v ringu soudní síně. Takovým ustanovením je i § 89 zákona o obchodních korporacích.