Právo - strana 2

Počet vyhledaných dokumentů: 80
Počet vyhledaných dokumentů: 80
 • Evropské právo
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 04:21

Europol nedávno zveřejnil netradiční analýzu týkající se kvantových technologií a jejich vlivu na trestní právo. Kvantové počítače přinášejí zcela nové možnosti v oblastech jako je šifrování, komunikace nebo forenzní analýzy. Zpráva ale varuje i před ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:29

Nový stavební zákon sebou přinesl celou řadu změn. Pro jeho správný výklad je nezbytná znalost jím užívané terminologie. Základním pojmem je pojem stavba. Je definice stavby totožná oproti předchozí právní úpravě? Jak nová právní úprava nahlíží na ka ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:57

S ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je problematika připojování jednou z nejožehavějších. Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje připojování pozemních komunikací navzájem prostřednictvím křižovatek a připojování sousedních nem ...

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí se zákonným postupem rozdělování zisku ve společnosti s ručenímomezeným a s předpoklady pro jeho výplatu společníkům.

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 04:55

Evropská komise se rozhodla klást mnohem větší důraz na boj proti nelegální migraci. Za tím účelem představila dva legislativní návrhy, které mají pomoci v boji proti převaděčství. Součástí navrženého balíčku je třeba harmonizace trestních sazeb nebo ...

 • Novelizace
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 08:06

Nový stavební zákon představuje zásadní legislativní krok, jehož cílem je modernizovat a zefektivnit procesy spojené s výstavbou. Jeho implementace do praxe však vyvolává určité zmatky a otázky ohledně tzv. dělené účinnosti tohoto zákona. Pojďme se t ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 09:58

Chodníkové škody jsou dalším zimním fenoménem pozemních komunikací. Velmi častým typem úrazu jsou pády na zledovatělém chodníku. Právních aspektů spojených s úspěšnou kompenzací vzniklé újmy je v těchto případech celá řada. Na jeden se však často zap ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 11. 3. 2024 Délka: 11:08

Zimní období je v případě pozemních komunikací nerozlučně spjato s tzv. poruchami vozovky. Mezi nejběžnější poruchy se bezesporu řadí výtluky a výmoly. Ty jsou zároveň častou příčinou vzniku škody na vozidlech. Mimo ně ovšem existuje spoustu jiných n ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 11:33

Není to tak dávno, kdy jsme se zabývali tím, jak to může dopadnout, když jednatel půjčí peníze své společnosti. A je to tu zase. Zase půjčil a zase skončil se žalobou na krku. A jak to dopadlo?

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí s příplatkovou povinností společníka společnosti s ručením omezeným a nastíní také problematiku dobrovolných příplatků.

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 9:05

V každodenní smluvní praxi je poměrně častá situace, kdy jedna ze stran tzv. vycouvá z uzavření smlouvy. Občanský zákoník takové jednání penalizuje v případech absence spravedlivého důvodu. Zdánlivě bezdůvodné přerušení kontraktačního procesu může m ...

 • Výklad praxe
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 4:14

Z výroční zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) vyplývá, že existence tohoto úřadu má smysl. OLAF loni vyšetřoval podvody a nesrovnalosti převyšující částku 600 milionů eur, podílel se na boji proti padělání zboží a angažoval se v p ...

 • Novelizace
Vydáno: 23. 12. 2023 Délka: 11:24

Nový stavební zákon sebou přináší změny v mnoha souvisejících právních předpisech. Jedním z nich je i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dotkne se jeho novelizace výrazně výkonu působnosti silničních správních úřadů? Jak budou probíha ...

 • Novelizace
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 3:32

V květnu tohoto roku přijala EU důležitou regulaci v oblasti kryptoaktiv. Dvě nová nařízení mají za cíl zefektivnit boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a také regulovat trhy s kryptoaktivy s důrazem na ochranu investorů. EU se dík ...

 • Výklad praxe

Tento podcast Vám představí společnickou žalobu a její účel. Podíváme se především na to, kdo ji podává a z jakých důvodů. Podat společnickou žalobu označovanou také jako žaloba derivativní či actio pro socio, je oprávněn každý společník SRO. Jejím p ...

 • Novelizace
Vydáno: 19. 11. 2023 Délka: 5:11

S rozvojem internetu jde ruku v ruce i nárůst počtu nenávistných projevů. Ve společnosti proto roste politická poptávka po důslednější kriminalizaci verbálních deliktů. Měli bychom se tímto směrem vydat? Nebo je na místě uvažovat spíše o dekriminaliz ...

 • Evropské právo
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 3:56

Evropská komise představila návrh nařízení o předávání trestních řízení mezi členskými státy EU. Reaguje tím na stále rostoucí přeshraniční trestnou činnost. Nařízení má stanovit jednotná pravidla pro předávání řízení, díky čemuž by nadále nemělo doc ...

 • Evropské právo
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 3:29

Nově přijatá legislativa má přinést lepší fungování tzv. společných vyšetřovacích týmů. Ty se nyní potýkají s problémy se zabezpečením komunikace či výměnou dat. Vše má změnit nová platforma, která bude spravována agenturou eu-LISA. Její spuštění se ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si přiblížíme, co je obsahem práva společníka na informace, a jakým způsobem může společník toto své právu vůči společnosti uplatnit.

 • Novelizace
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 5:45

Elektronická data jsou v trestních věcech často stěžejním důkazem. Jejich získávání je ale pro orgány činné v trestním řízení mnohdy komplikované a zdlouhavé. Data jsou totiž většinou uložená na serverech v jiných zemích. Nová unijní legislativa týka ...